Skip link

תחזית שבועית ל 9 בדצמבר 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

9-12-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1211.81

המעוף ממשיך לעלות לקראת שבירת שיא נוסף(השיא האחרון היה ב-1250 נקודות).

הגל העולה החדש צפוי להביא את המעוף לשיא חדש ול-1300 נקודות.

אם המגמה הארוכה השתנתה לא ישבור המעוף שיא נוסף אבל עדיין אין סימנים לשינוי המגמה ארוכת הטווח ועל כן אנו עדיין מניחים כי המעוף ימשיך לעלות.

יחד עם זאת בבחינת מחזוריות השווקים נראה כי אנו קרובים לסיום העליות בטווח של חודשים ולא רחוק היום בו יתהפך השוק ועודף המוכרים יגרום למדד המעוף לרדת במשך תקופה של כשנתיים ויותר בהם נהיה עדים לירידה מצטברת של עשרות אחוזים.

הפוזיציה שלנו לכל 350 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(דצמבר -3C(1120

(דצמבר 9C(1220

(דצמבר 6C(1240

(דצמבר -6C(1270

(דצמבר -6P(1150

זוהי פוזיציה שתרוויח מהמשך עלייה של מדד המעוף.

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.8758

אפשר לומר בבטחון יחסי שהדולר צפוי להמשיך מטה.

תיקון מעלה עשוי להחזיר את הדולר ל-4 ולתקופה קצרה אפילו לחצות אל מעל שער-4.

היעד שאנו מציבים הוא  3.5 ₪ לדולר בתוך חצי שנה.

 

נאסדק  מדד אחרון: 2706

הסיכויים נוטים מעלה מתוך הנחה שהמגמה ארוכת הטווח לא השתנתה. במהלך העלייה צפוי הנאסדק להעצר באופן זמני ברמת ה-2800 נקודות ולאחר מנוחה להמשיך עד 2900 ויותר.

אם המגמה ארוכת הטווח השתנתה, תעצור מגמת העלייה ב-2700-2730 והנאסדק יחזור לרדת אבל עד שלא נקבל אישורים לכך שהמגמה ארוכת הטווח השתנתה אנו מניחים שהכיוון הכללי הוא מעלה, וקובעים יעד של  2900נקודות.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.466

התחזקות היורו נמשכה עד 1.497 לפני שנחלש היורו עד לרמתו היום.

נראה שהיורו יצא לתיקון שיביא את שער החליפין של המטבעות הסחירים בעולם עד 1.43 בתוך חודש וחצי. לאחר סיום התיקון צפויה מגמת התחזקות היורו להתחדש לקראת שערים גבוהים מ-1.5 בעוד כמה חודשים.

מגמה ארוכת טווח– כאשר תסתיים מגמת התחזקות היורו תחל תקופה ארוכה של התחזקות הדולר. מחזורי המגמות ארוכות הטווח הם 5-10 שנים כאשר היורו מתחזק כנגד הדולר כבר 6 שנים. לפיכך יש עדיין מקום להמשך התחזקות היורו ועד שלא נראה סימנים בהתנהגות המחיר שירמזו על היפוך הכיוון, נמשיך לצפות להתחזקות היורו.

 

 

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.