Skip link

תחזית שבועית ל 9 במרץ 2008

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

9-3-2008

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף, מחיר אחרון: 1071.94

מדד המעוף בדרכו מטה וכנראה שנגיע ליעד המחיר של 1000 עד סוף מרץ. עליית מחיר מהרמות של 1070 אינה סבירה אבל לאחר ירידה את מתחת ל-1050 סביר שיעלה המעוף חזרה ל-1050 כתיקון לפני המשך הירידה.

תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי המעוף לרדת עד 700-650 נקודות.

הפוזיציה שלנו בחלק מההשקעות כוללת את הפוזיציה הבאה:

(מרץ -6C(1140

(מרץ -6P(1010

(אפריל -3P(1130

(אפריל 15P(1050

הפוזיציה תרוויח מהמשך ירידה של מדד המעוף.

 

שער הדולר שקל, מחיר אחרון: 3.5956

ירידת הריבית על ידי בנק ישראל מונעת בינתיים את המשך החלשות הדולר בארץ למרות שבעולם נחלש הדולר באופן משמעותי. צריך לזכור כי כאשר קורים דברים שמשפיעים בכיוון הפוך למגמה, השפעתם זמנית או מינורית או גם וגם כך שמבחינתי התחזקות הדולר צפויה לחלוף במהרה.

השבוע צפויה החלשות הדולר להתחדש. כאשר יחצה הדולר את רמת ה-3.57 תחל ירידה משמעותית בשער הדולר והוא צפוי לרדת ל-3.5 בתוך יומיים שלושה. מדובר בהחלשות של שני אחוזים בשער הדולר שצפויים להתרחש בתוך יומיים עד שלושה.

לגבי אפשרות להתחזקות, בשבוע שעבר כתבתי שאם יצליח שער הדולר לעלות אל מעל ל-3.65 תתכן התחזקות עד 3.75 לפני המשך הירידה אבל שער הדולר לא עלה מעל 3.65(מלבד ליום אחד במסחר התוך יומי שאינו מהווה חציה מבחינתי) כך שהאפשרות להתחזקות אינה סבירה.

 

נאסדק, מדד אחרון: 2213

בשבועיים הקרובים צפוי להמשיך הנאסדק בירידתו. יעד המחיר הבא הוא 2100 נקודות והוא צפוי להתקבל בחודש הקרוב. אם תתרחש עליית מחיר, לדעתי היא לא תביא את המדד ליותר מ-2300 נקודות.

 

דולר יורו בעולם, שער אחרון: 1.535

היורו המשיך השבוע להתחזק. מהשפל של 1.444 בו היה שער החליפין לפני חודש, התחזק היורו ב-7% עד לשיא של 1.545 ביום שישי האחרון. להערכתי זו רק מחצית מההתחזקות. היורו צפוי להמשיך ולהתחזק בחודש וחצי הקרוב עד 1.6-1.65.

כל מהלך עליות כולל גם תיקונים. התחזקות אפשרית של הדולר עשויה להיות מהירה ולהחזיר את הדולר יורו ל-1.5לפני המשך שיחזורו היור להתחזק עד היעד.

 

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד