Skip link

תחזית שבועית של תטא ל-06 בפברואר 2011

Facebook

תחזית שבועית של תטא ל-06 בפברואר 2011

בועז אילון

 

הגל העולה נמשך כבר מתחילת יולי 2010. אין כזה דבר גל עולה ארוך מדי שמחייב תיקון והוא יכול להמשך כמעט ללא תיקונים במשך חמישה או שישה חודשים נוספים.

 

נאסדק, מחיר אחרון: 2769

מדד מניות הטכנולוגיה נמצא מעל לרמת ההתנגדות המשמעותית של 2700 נקודות. לפיכך, סלולה הדרך להמשך עליות שעשויות להימשך עוד תקופה ארוכה ללא תיקון משמעותי. משנפרצה רמת ה-2700 מעלה, היא משמשת רמת תמיכה וירידה אפשרית, כתיקון למגמה העולה, צפויה להיעצר במה זו.

הגל העולה נמשך כבר מתחילת יולי 2010. אין כזה דבר גל עולה ארוך מדי שמחייב תיקון והוא יכול להמשך כמעט ללא תיקונים במשך חמישה או שישה חודשים נוספים.

מעוף, מחיר אחרון: 1299.12

6-2-11-1

הירידה שארעה בעקבות האירועים במצרים גרמה לשבירת קו המגמה הקצר אבל נעצרה בדיוק על קו המגמה ארוך הטווח והתמיכה ברמת ה-1280 נקודות. רוב הסיכויים שחוזרים למסלול עליות אבל עד שלא תיפרץ רמת ה-1340 נקודות מעלה, לא ניתן לדעת אם אכן הסתיים התיקון או לא וצריך להיות זהירים.

דקס, מחיר אחרון: 7216

6-2-11-2

מדד המניות המוביל בגרמניה נמצא בגל עולה שהתחיל בשפל של 5720 נקודות שנקבע במאי 2010, קיבל אישור לכך שהגל העולה יהיה משמעותי בפריצה של רמת ה-6320 ועל פי התחזית שלי צפוי להמשיך עד 7500 לפחות. תיקון אפשרי צפוי לעצור ב-7000 נקודות.

דולר יורו שער אחרון: 7216

כבר כמה חודשים ולאחר שטעיתי יותר מאשר צדקתי בתחזיות, נמנע אני לתת תחזית על התנהגות המט”ח וגם כיום המגמה עדין אינה ברורה. בכל זאת צריך לזכור שהתחזקות היורו עד 1.6 נמשכה 9 שנים וסביר שהסתיים מחזור מחיר. מאז יולי 2008 מתחזק הדולר ונקודות שיא והשפל מסודרות בסדר יורד. ולכן יש נטייה לסיכויים להתחזקות ארוכת טווח של הדולר כנגד היורו. התחזקות כזו, אם אכן תתרחש, עשויה לגרום גם להתחזקותו של הדולר בארץ.

תחזית לטווח ארוך:

מדד המעוף צפוי להגיע ל-2500 נקודות ומדד הנאסדק ל-4000 נקודות בסוף שנת 2013.

שבוע טוב לכולם!

עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213
תטא1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ” מנהלת. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 9486 מדרך חברן 79 ירושלים מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלו. בהשכלתי הנני בעל תואר שני במנהל עסקים ובשנתיים האחרונות הנני משמש כמנכ”ל של תטא וכמנהל התיקים הראשי.