Skip link

תחזית שבועית של תטא ל-13 בפברואר 2011

Facebook

תחזית שבועית של תטא ל-13 בפברואר 2011

בועז אילון

 

האירועים במצרים גרמו ליציאת כספים מישראל והמעוף רחוק מהשער הגבוה בו היה לפני מספר שבועות.

 

מעוף, מחיר אחרון: 1302.38

13-2-11-1

האירועים במצרים גרמו ליציאת כספים מישראל והמעוף רחוק מהשער הגבוה בו היה לפני מספר שבועות. לעומת מדד המניות המוביל בארץ, מדדי מניות אחרים שוברים שיאים. בארץ מדובר בהפרעה ועיכוב בלבד, מדד המעוף עודנו אחד המדדים החזקים והעוצמתיים ותוך כמה שבועות נחזור למסלול ונשבור שיאים חדשים. אי אפשר להיות בטוחים שהתיקון הסתיים עד שלא תיפרץ רמת ה-1340 נקודות מעלה, אבל כאשר תיפרץ רמה זו, כנראה במהלך השבוע הבא, ניתן לצפות להתחזקות מהירה של המעוף עד 1450 תוך חודש וחצי מיום הפריצה.

ממשלתי שקלי 1026 ריבית קבועה

איגרת חוב ממשלתית זו היא הארוכה ביותר מבין איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה.

לאחר שהניבו תשואות חיוביות נאות בשנת 2008 וגרמו לחלק מקרנות הנאמנות לסיים את שנת 2008 עם תשואה חיובית נאה, פיגרו הארוכות בשנת 2009 אחרי שאר האפיקים עם תשואה של 4% בלבד. שנת 2010 הסתיימה בתשואות נאות של יותר מ-10% למרות שבסוף השנה ירד השער, ירידה שהמשיכה במהלך 2011 והגיע ל-6.5% מהשיא.

מה צפוי לקרות עכשיו? יש לזכור כי איגרת החוב הזו נושאת תשואה של 5.5% לשנה וכי זהו קצב העלייה הרגיל ללא שינויים בתשואות. מבחינה טכנית, קיימת תמיכה ברמת מחיר של 105 שזוהי נקודת הכניסה האידיאלית אם השער ירד עד שם. לחץ המוכרים עדיין קיים ולכן יש סיכוי סביר מאוד להמשך ירידת השער בעוד כ-3.5% עד לנקודת התמיכה ב-105 נקודות. ירידה כזו, תעלה את תשואת האיגרת לכמעט 6%. לאחר הירידה, אם אכן תתרחש, אפשר לצפות להתייצבות התשואות ארוכות הטווח ועלייה בקצב של כ-6% בשנה.

תחזית לטווח ארוך:

מדד המעוף צפוי להגיע ל-2500 נקודות ומדד הנאסדק צפוי להגיע ל-4000 בסוף שנת 2013.

מעוניינים לצפות בגרפים של הנכסים שבתחזית? לחצו כאן

שבוע טוב לכולם!

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנכ”ל ומנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213