Skip link

תחזית שבועית של תטא ל-20 בפברואר 2011

Facebook

תחזית שבועית של תטא ל-20 בפברואר 2011

בועז אילון

 

מדד המעוף עודנו אחד המדדים החזקים והעוצמתיים מבין שוקי המניות בעולם אולם אי אפשר להיות בטוחים שהתיקון הסתיים עד שלא תיפרץ רמת ה-1340 נקודות מעלה.

 

מעוף, מחיר אחרון: 1334.73

20-2-11-1

 

מעוף תיקן השבוע בצורה חדה ושוב התקרב לשיא כל הזמנים. האישור לחזרה למסלול עליות יתקבל כאשר יחצה המעוף את רמת ה-1340 ויישאר מעליה יום אחד לפחות ורק אז נוכל לומר שבסבירות גבוהה התיקון הסתיים. מדד המעוף עודנו אחד המדדים החזקים והעוצמתיים מבין שוקי המניות בעולם אולם אי אפשר להיות בטוחים שהתיקון הסתיים עד שלא תיפרץ רמת ה-1340 נקודות מעלה. כאשר תיפרץ רמה זו, כנראה במהלך השבוע הזה, ניתן לצפות להתחזקות מהירה של המעוף עד 1450 תוך חודש וחצי מיום הפריצה.

סיטיגרופ מחיר אחרון 4.94$

מניית סיטיגרופ סבלה מירידות חדות במשבר הסאב פריים ומחירה ירד מ-51$ ב-2007 ל-3.2$ בלבד בתחילת 2010. מאז עולה מחיר המניה בצורה איטית אך עקבית ואנחנו נמצאים במצב שעשוי להפוך להזדמנות השקעה מצוינת.

אנו כבר יודעים שכאשר נוצר מצב של התנגדות משמעותית במחירו של נכס אזי כאשר נפרצת הרמה הקריטית מעלה מתרחשת לעיתים קרובות תנועת מחיר חדה בכיוון הפריצה.

סיטיגרופ לא מצליחה לעלות את מעל ל-5$ כבר יותר משנתיים. על פי התנהגות הגרף בו נקודות השפל מסודרות בסדר עולה, וההתכנסות המשולשת של המחיר, נראה כי פריצת הרמה של 5$ תתרחש בקרוב. פריצה כזו, כאשר תתרחש צפויה להביא את מחירה של סיטי ל-7$ תוך ארבעה או חמישה חודשים.

תטא מחזיקה אופציות על מניית סיטיגרופ וקיים ניגוד עניינים במישרין

תחזית לטווח ארוך:

מדד המעוף צפוי להגיע ל-2500 נקודות ומדד הנאסדק צפוי להגיע ל-4000 בסוף שנת 2013.
שבוע טוב לכולם!

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנכ”ל ומנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213