Skip link

תחזית שבועית של תטא ל-27 בפברואר 2011

Facebook

תחזית שבועית של תטא ל-27 בפברואר 2011

בועז אילון

 

מגמת העלייה לא השתנתה אבל השוק נמצא בתיקון מטה וקשה להעריך עד לאיזו רמת מחיר ירד המעוף וכמה זמן יימשך.

 

מעוף, מחיר אחרון 1272.62

27-2-11-1

מגמת העלייה לא השתנתה אבל השוק נמצא בתיקון מטה וקשה להעריך עד לאיזו רמת מחיר יירד המעוף וכמה זמן ימשך. קיים גם סיכוי שהתיקון הסתיים ושנחזור למגמה עולה אבל באותה הקלות הירידה עשויה להימשך עד 1240. כפי שחזרתי וכתבתי בכל התחזיות מאז משבר מצריים, אי אפשר להיות בטוחים שהתיקון הסתיים עד שלא תיפרץ רמת ה-1340 נקודות מעלה.

כאשר תיפרץ רמה זו, ניתן לצפות להתחזקות מהירה של המעוף עד 1450 תוך חודש וחצי מיום הפריצה.

מניית אלטרה(altr) מחיר אחרון 41.87$

27-2-11-2

מניית אלטרה מפתחת מעגלים אלקטרוניים ומערכות ליישומים חכמים. עם לקוחותיה נמנים חברות הטלקום והטלפונים האלחוטיים, תעשיות צבאיות, אוטומציה, אחסון מידע ועוד. בשנת 2008 ירד מחיר המניה מ-24$ ל-14$ אבל מאז התאושש במהירות ועולה בהתמדה וכבר הספיק להגיע למחיר שהוא כפול מהשיא שלפני המפולת(ראו את גרף באתר).

מצב כזה הוא אולי פחד גבהים לחלק מהמשקיעים אבל אני רואה עודף ברור של קונים נחושים שכנראה עדיין רוצים להוסיף סכומים נכבדים וכך כל ירידה מינורית נבלמת והמחיר ממשיך לעלות. יעד המחיר הוא 50$ עד סוף 2011. תיקון מחיר לא צפוי להיות בשיעור של יותר ממספר אחוזים בודדים.

 

תחזית לטווח ארוך:

מדד המעוף צפוי להגיע ל-2500 נקודות ומדד הנאסדק צפוי להגיע ל-4000 בסוף שנת 2013.

 

למען הגילוי הנאות: הפעילות של תטא מתבצעת על פי תוכניות מסחר ולא בהכרח על פי התחזית.
שבוע טוב לכולם!

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן  יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנכ”ל ומנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון  תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213