Skip link

תחזית ל-9 באוגוסט 2020

תא 35 הולך ל-1475נקודות והאס אנד פי הולך לשבור את שיא כול הזמנים

תחזית של תטא ל-2 באוגוסט 2020

האזור בו אנחנו נמצאים קריטי להבהרת המגמה ארוכת הטווח. הסיכויים נוטים לחיובי

תחזית של תטא ל-26 ביולי 2020

מתקרבים לנקודה קריטית, האם יישבר שיא כול הזמנים במדד ה S&P500

תחזית ל-19 ביולי 2020

ת”א 35 שלילי לטווח ארוך ובטווח הקצר מחליף כיוון מחיובי לשלילי באופן תדיר כשהוא מסתובב סביב רמת המחיר של 1380

תחזית של תטא ל-12 ביולי 2020

בארץ שלילי לטווח קצר וארוך. שוקי ארה”ב חיוביים לטווח הקצר והארוך אבל רק שבירת שיא חדש תאשר את המגמה החיובית ארוכת הטווח

תחזית ל-5 ביולי 2020

חזרה למסלול חיובי לטווח הקצר

תחזית ל-28 ליוני 2020

מדד האס אנד פי נמצא באיזור שלא ניתן לדעת מה הכיוון. ת”א 35 שלילי לטווח אורוך וגם קצר

תחזית של תטא ל21 ביוני 2020

אנחנו בתיקון מטה לפני המשך עלייה

תחזית של תטא ל-14 ביוני 2020

ת”א ברצועת יציבות ומדדי ארהב חיוביים

תחזית ל-7 ביוני 2020

חיובי לחודשים הקרובים