Skip link

תחזית ל-31 במאי 2020

ת”א 35 צפוי לשבור את ההתנגדות ב-1475 תוך שבועיים

תחזית ל-24 במאי 2020

יציבות יציבות יציבות

תחזית ל-17 למאי 2020

שבירה של התמיכה ב-1380 מטה. האם זמני?

תחזית של תטא ל-10 במאי 2020

ת”א 35 יציב ארה”ב נוטה לחיובי

תחזית של תטא ל-3 במאי

התחזית לתקופה הקרובה- יציבות יחסית

תחזית על שוקי המניות ל-26 באפריל 2020

חג עצמאות שמח לכולם!!!!

תחזית של תטא ל-19 באפריל

הנטייה היא עדין שלילית כך שצפוי המשך ירודה אבל יש גם סימנים חיוביים

תחזית ל-12 באפריל 2020

עליות חדות השבוע אבל התמונה נראת שלילית

תחזית ל 5 באפריל 2020

כנראה שהסתיים הגל העולה ואנחנו לפני המשך ירידות

תחזית של תטא ל-29 במרץ 2010

השווקים שליליים, רק לא ברור אם נראה תיקון לפני המשך ירידה