Skip link

תחזית ל-25 באוקטובר 2020

מתגברים הסימנים החיוביים בת”א 35 לטווח הקצר . מדדי ארה”ב בדרך לשיא חדש

תחזית ל-18 באוקטובר 2020

סימנים אפשרים לגל עולה ב”א 35 אם תיפרץ רמת ה-1380 ארה”ב בדרך לשיא חדש

תחזית ל-11 באוקטובר 2020

עליות מפתיעות עם עוצמה פתאומית בת”א 35. מדדי ארה”ב בדרך לשיא חדש

תחזית ל-4 באוקטובר 2020

ת”א 35 בעליה זמנית למעלה, שוקי ארה”ב חיוביים

תחזית ל-29 בספטמבר 2020

צפויות עליות בשבוע הקרוב גם בארה”ב וגם בארץ

תחזית של תטא ל-21 בספטמבר 2020

ת”א 35 שלילי לטווח הקצר והארוך ארה”ב נמצאת בתיקון מטה במגמה חיובית

תחזית ל-13 בספטמבר 2020

שלילי בארץ ולטווח הקצר שלילי גם בארה”ב

תחזית ל-6 בספטמבר 2020

ירידות חדות בחמישי ושישי. האם התחילה המפולת?

תחזית של תטא ל-30 באוגוסט 2020

אס אנד פי 500 בשיא כול הזמנים, ת”א 35 חיובי לטווח קצר והדולר?????

תחזית ל-23 באוגוסט 2020

אנחנו לקראת שבירת שיא כול הזמנים במדד האס אנד פי 500. ת”א 35 חלש מאוד