Skip link

תחזית ל-10 לינואר 2020

אין שינוי. הכול חיובי

תחזית על שוקי ההון לשנת 2021

נראה שצריך לקנות רק מניות

ניתוח טכני של מניית סיליקום

מניית סיליקום חיובית ויציבה אבל בפריצה יכולה להיווצר הזדמנות השקעה

תחזית של תטא ל-27 בדצמבר 2020

שוק חיובי. ת”א 35 צפוי להגיע ל-שיא עד יוני 2021

תחזית של תטא ל-20 בדצמבר 2020

יציבות בארץ, להתכונן לתנודה חדה מעלה בעוד חדשיים

תחזית של תטא ל-13 בדצמבר 2020

הכול חיובי לטווח קצר. שוק חזק מאוד

תחזית ל-6 בדצמבר 2020

השוקים חיוביים לטווח קצר

תחזית של תטא ל-29 בנובמבר 2020

גל חד למעלה צפוי במדד ת”א 35

תחזית ל-22 בנובמבר 2020

כול השווקים בדרך למעלה, לפחות בטווח הקצר

תחזית של תטא ל-15 בנובמבר 2020

סימן חיובי מאוד לטווח קצר בת”א 35