Skip link

תחזית ל-25 ביולי 2021

סיכוי לשבירת שיא כול הזמנים כבר ברבעון הזה

תחזית ל-19 ביולי 2021

אנחנו בתיקון מוה לפני המשך עלייה. שוק חיובי

תחזית ל-11 ביולי

דשדוד ומנוחה כדי להתאים לקצב העלייה ארוך הטווח

תחזית ל-4 ביולי 2021

אין חדש תחת השמש. ת”א 35 בפיגור אחרי השוק החזק של ארה”ב

תחזית ל-27 ביוני 2021

אין חדש, ת”א 35 חיובי אבל חלש. עוצמה מיוחדת בארצות הברית

תחזית של תטא ל-20 ביוני 2021

סיכוי להמשך ידידה ודשדוש עד אמצע אוגוסט

תחזית ל-13 ביוני 2021

לקראת דשדוש

תחזית ל-6 ביוני 2021

לא חייב להיות מיד אבל הסיכויים ליציאה לתיקון גדלים

תחזית ל-30 במאי 2021

אנחנו בסיומו של הגל העלה ולפני תיקון מטה

תחזית ל-23 במאי 2021

ת”א 35 עלה מתחילת השנה יותר מהאס אנד פי