Skip link

תחזית של תטא ל-10 בספטמבר 2017

Facebook

תחזית של תטא ל-10 בספטמבר 2017

בועז אילון

 

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1388.09

פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.27% ומדד ת”א 25 אמור לפתוח ללא שינוי משמעותי. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו מעט נמוך יותר והם מבטאים מדד של 1387.82.

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35               (5.62%-)
ת”א 90                     (12.43%)
מדד היתר המניות        (1.81%)
מדד ת”א 90 מוביל בעליה מתחילת 2017 למרות שירד כבר בכ-% 6.80מהשיא. ת”א 35 חזר לתשואה שלילית. במקביל, גם מדד יתר המניות ירד בחודשים האחרונים והוא נמצא כ-11% מהשיא שלו. טבע ממשיכה לרדת ומחיר הסגירה שלה ביום שישי הוא 15.50$

להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות


שבירת רצועת המסחר מטה התבררה כהפרעה זמנית בה מדד ת”א 35 שבר את רמת ה-1380 נקודות רק לשלושה ימים וחזר והתייצב מעל, למרות החולשה הניכרת שמפגין המדד.
נקודת המבחן היא רמת ה-1380. מעל לרמה זו עדיף להיות אופטימיים ומתחתיה שליליים.
כל עוד ת”א 35 נמצא מעל ל-1380 יעד המחיר היא 1470 תוך חצי שנה אבל בשבירה מחודשת של רמת ה-1380 מטה, יעד המחיר הוא 1240 תוך 3 חדשים מיום השבירה.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2461.43 

להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל מתחילת השנה:
                     תשואה ב-2017
אס אנד פי 500      (9.94%)
בריטניה-פוטסי     (3.29%)
גרמניה-דקס         (7.17%)
דאו ג’ונס             (10.30%)
ניקיי ביפן            (0.84%)
נאסדק               (18.15%)
צרפת- קאק          (5.17%)

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

 

השוקים בחול מתקנים מטה, במיוחד שוקי אירופה. מדדי אירופה ירדו הרבה באופן יחסי בגלל התחזקות היורו. החלשות הדולר טובה לכלכלה האמריקאית ועל כן המדדים שם ירדו פחות. עדיין אין סימני חולשה, המגמה חיובית ונקודות השיא מסודרות בסדר עולה. קצב העלייה הוא כ-10% לשנה כך שיעד המחיר לסוף 2017 הוא סביב רמת ה-2,500, על פי קו המגמה- פלוס או מינוס 100 נקודות.
תמיכה משמעותית נמצאת ב-2,400 נקודות כך שירידה אפשרית צפויה להיעצר שם. אם תישבר הרמה הזו ליותר ממספר ימים רמת ה-2325 היא תמיכה נוספת שהגעה אליה תצביע על ירידה בקצב עליית השוק ושבירה שלה מטה תצביע על תיקון עד לאזור המחיר 2180-2130.
חייבים לזכור שהמניות עולות כבר שמונה וחצי שנים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לא ברור מתי ועד שנראה סימנים שליליים ההנחה היא המשך עליה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213