Skip link

תחזית של תטא ל-12 ביולי 2015

Facebook

תחזית של תטא ל-12 ביולי 2015

בעז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1658.06

פער הארביטר’ג קרוב לאפס ועומד על מינוס 0.17%-. הוא מרמז על התנהלות המדד ללא שינוי משמעותי. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה נמוכה רק במעט והם מבטאים מדד של 1657.37. למרות שאין פער, האופטימיות בחול צפויה לגרום לעליות בפתיחה, הערכה שלי היא שיפתח ב-1665

להלן גרף מדד ת”א 25 מתחילת השנה

המגמה ומבנה המחיר חיוביים ועל כן התחזית חיובית ויש לצפות לחזרה למסלול עלייה ולשבירת שיאים חדשים במוקדם או במאוחר. שבירת קוו המגמה העולה התחתון יכולה להצביע על היפוך כיוון אבל בסבירות גבוהה הרבה יותר היא מצביעה על ירידה בקצב העלייה ואו כניסה לתקופת דשדוש.
לפני כשבועיים שבר מדד ת”א 25 את רצועת המחיר של 1670-1720מטה, איתות שליל לטווח הקצר שיחדל מלהתקיים אם ת”א 25 יעלה מעל 1670. לאחר חזרה לרצועת המסחר בין 1670-1720, אם וכאשר תתרחש, עדיין תהייה רמת ההתנגדות ב-1720 המחסום להמשך עלייה ולפריצת שיאים חדשים. כל עוד המגמה חיובית התקיימות האירועים הללו היא ענין של זמן בלבד. כל עוד שוקי חו”ל חיוביים, יעד המחיר הוא 2000 עד סוף 2015.

מדד האס אנד פי 500, מחיר אחרון:  2076.62

להלן גרף מדד האס אנד פי 500

להלן גרף מדד הדאו ג’ונס 

אני אעשה מאמץ לנתח גם את מדד האס אנד פי 500 לעתים קרובות יותר שכן כאשר יגיד האיתות להתחלת ירידה, סביר שהוא יתרחש ראשון במדד זה. גם מדד האס אנד פי 500 וגם הגאו ג’ונס חזרו ביום שישי לרמות הקריטיות המשמשות התנגדות. להזכירכם, לפני כשבועיים נשברו רצועות המסחר בשני מדדים חשובים אלה כלפי מטה וספקו איתות שלילי לטווח קצר. בעליות של יום שישי, עלו בחזרה המדדים לרמות הקריטיות, 2075-2080 באס אנד פי 500  ו-17,800 בדאו ג’ונס, כל עוד הם לא נמצאים מעל, האיתות השלילי לטווח הקצר מתקיים אבל תספיק עלייה קטנה כדי שהמחיר יחזור לרצועת היציבות שנשברה ויבטל אל האיתות השלילי לטווח הקצר לקראת המשך עלייה ושבירת שיאים חדשים. שבירת רמת ה-1990 במדד האס אנד פי 500 מטה היא סימן מאוד שלילי שאם תתרחש יכולה להצביע על סבירות גבוהה לשינוי המגמה ארוכת הטווח. עד שזה לא יקרה, עלנו להניח שהשוק חיובי ולכן השגת שיאים חדשים היא עניין של זמן בלבד. יעד מחיר יקבע רק לאחר פריצת רמת ה-2125 מעלה.

מדד הנאסדק 100, מחיר אחרון:  4420.15
.

אמנם נשברים שיאים חדשים אבל בניגוד לעבר החולשה מורגשת וקו המגמה העולה בנאסדק נשבר השבוע מטה. למרות זאת, כל עוד נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה עלינו להניח המשך עלייה. הנאסדק 100 מתנהל בתוך רצועת המסחר אותה ניתן לצייר בארבע השנים האחרונות, קו המגמה התחתון נשבר השבוע והמשמעות היא ירידה בקצב העלייה. אם מדובר בהפרעה קלה בלבד ומדד הנאסדק 100 יעלה כך שהמחיר יכנס לתוך קו המגמה ואז יעד המחיר הוא 5,000 עד סוף 2015. שבירת רמת ה-4,090, אם תתרחש, תצביע על יציאה לתיקון משמעותי או אפילו על אפשרות לשינוי מגמה.

דולר/שקל, שער אחרון:  3.7635

התנהגות הדולר מבלבלת מאוד. מצד אחד המגמה ארוכת הטווח היא שלילית והדולר נחלש מרמה של 5 עד ל-3.2 בשנת 2008 אבל מצד שני, מאז 2008 לא מצליח המחיר לרדת אל מתחת לשפל הקודם וכבר נוצרו שלוש נקודות שפל עולות, במקביל, גם נקודות השיא יורדות כך שאנו נמצאים במשולש מתכנס(ראו גרף)

להלן גרף שער הדולר משנת 2008

בשנה האחרונה זינק שער הדולר מ-3.41 עד 4.06 אבל מאז השיא הוא יורד עד לשערו היום.

להלן גרף שער הדולר לשנה האחרונה

על פי מה שקורה, נראה ששער הדולר בדרך לשער 3.5. נקודת התמיכה החשובה ביותר היא 3.7 ואחריה תמיכה מינורית יותר ב-3.6. התמיכות הללו אינן חזקות שכן אין בהם מספר משמעותי מאוד של קונים אבל בכל זאת הן אמורות לעצור באופן זמני את המשך הירידה. כפי שכתבתי בתחזית ל-2015, רק עליית שער הדולר אל מעל 4.1 עשויה לשנות את המגמה ארוכת הטווח.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213