Skip link

תחזית של תטא ל-14 באפריל 2019

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1586.27
פער הארביטר’ג עומד על אפס ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בלא שינוי משמעותי. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה והוא מבטא מדד של 1587.72.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2019:
מדד ת”א 35 –          (8.36%)
ת”א 90 –               (14.41%)
מדד היתר המניות – (14.90%)
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
עליות נאות מתחילת השנה בהובלת במניות הקטנות.
מדד ת”א 90 שבר את שיא כל הזמנים וגם שוקי ארה”ב קרובים לשבירת שיאים חדשים. ת”א 35 עדיין רחוק ב כ-9% משיא כל הזמנים אבל המבנה ארוך הטווח חיובי כך שלמרות תקופת העליות הארוכה שנמשכת כבר יותר מעשר שנים כנראה שעדיין לא הגיעה תקופת הירידות. רמת ה-1550 היא שקובעת אם השוק חיובי או שלילי לטווח הקצר ועל כן יש לצפות לעלייה גם בטווח הקצר. הנחה זו תשתנה אם וכאשר יחצה שוב ת”א 35 את ה-1550 מטה. תיקון אפשרי יכול להוריד את ת”א 35 עד 1470 לכל היותר, שם קיימת תמיכה משמעותית, לפני המשך עליה. אם המגמה ארוכת הטווח שלילית, רמת ה-1380 תישבר מטה, כרגע הסיכויים לשינוי מגמה ארוכת טווח לירידה נמוכים מ-50% אבל זה תלוי בעיקר במה שיקרה בשוקי חו”ל.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2907
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2019:
אס אנד פי 500  (15.98%)
בריטניה-פוטסי  (10.54%)
גרמניה-דקס     (13.42%)
דאו ג’ונס          (13.21%)
ניקיי ביפן         (11.80%)
נאסדק            (20.33%)
בינתיים עליות נאות בשנת 2019 לאחר הירידות החדות של סוף 2018. הסיכויים לשבירת שיא ואישור מגמת העלייה גבוהים גם מכיוון שהמרחק לשבירת שיאים בנאסדק, אס אנד פי והדאו גונס בלבד וגם מכיוון שהשיאים של הרבעון האחרון בשנת 2018 נשברו מעלה. למרות זאת, עד לשבירת שיא כול הזמנים, או לחילופין שבירת השפלים של סוף 2018, לא ניתן לדעת מה המגמה ארוכת הטווח.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
במגמה שלילית נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר יורד. המדדים החשובים בארצות הברית שברו את השיאים של סוף נובמבר 2018. אירוע זה מטה את הסיכויים לחזרה לשוק חיובי בארצות הברית ולשבירת שיאי כל הזמנים. תקופת העליות נמשכת כבר 10 שנים ובמהלכה “מנופחים” מחירי המניות באמצעות הזרמת כספים מאסיבית, בהתחלה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה. תהליכים כלכליים אלו, ביחד עם בחירתו של טראמפ לנשיאות והריבית הנמוכה גרמו להמשך עלייה של השוקים במשך תקופה ארוכה. ניפוח של המחירים עשוי להימשך עוד כך שלא הוא הסימן להחלפת המגמה לשלילית.
כרגע הסיכויים נוטים לכך שהמגמה החיובית ארוכת הטווח לא השתנתה אבל רק שבירת שיא כל הזמנים תטה את הסיכויים בבירור לשוק חיובי ורק שבירת שפל חדש תאשר מגמת ירידה. עד לקבלת אישור למגמה(שיא למגמה חיובית ושפל לשלילית) לא ניתן לקבוע את כיוונה.
אני נמנע מלספק יעדי מחיר עד להתבהרות המגמה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213