Skip link

תחזית של תטא ל-14 ביולי 2019

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1597.67
פער הארביטר’ג עומד על פלוס חצי אחוז ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעליה ל -1605 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה והוא מבטא מדד של 1598.55.
מדד ת”א 35 עלה מתחילת 2019 ב-9.14%
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
מדד ת”א 35 מכיל מניות גדולות כגון מניות הבנקים, נדלן, תקשורת, אנרגיה, כימיה ותרופות ועוד.
לרוב המניות מגמה חיובית והם עלו יפה בשנים האחרונות. נציין לטובה את מניות הבנקים והנדל”ן שעלו בשיעורים נאים. לעומת זאת מספר מניות סובלות מירידה גדולה ומתמשכת ובניהן נציין את טבע ואופקו שירדו כמעט 90% מהשיא, פריגו שירדה 80%, בזק 70%, כיל 60% והחברה לישראל שירדה בכ-75% מהשיא.
התוצאה הכללית היא שמדד ת”א 35 יציב רוב הזמן והעליה המצטברת מהשיאים של סוף 2010 עומדת על כ-14% בלבד.
שיא כול הזמנים במדד ת”א 35 היה ברמה של 1728 והתקבל בסוף יולי 2015. לאחר מכן נכנס ת”א 35 לדשדוש ובשנים 2016 ו-2017 והיה יציב מאוד בתחום 1380-1475. בסוף 2017 שבר ת”א 35 את רצועת היציבות מעלה והגיע עד ל-1676 ומאז הוא לא הצליח לשבור שוב את השיא הזה. למרות החולשה הבולטת ממנה סובל מדד ת”א 35 המבנה נותר חיובי ועל כן יש לצפות לשבירת שיא כול הזמנים במוקדם או במאוחר, כל עוד המגמה בארץ ובחול לא תתהפך לשלילית.
קיימות שלוש רמות חשובות במדד המעוף. 1380 שהיא החלק התחתון של רצועת היציבות. שבירה של רמת ה-1380 מטה לא אמורה להתרחש וירידה מתחתיה עשויה להצביע על שינוי המגמה. רמת ה-1470 שהיא החלק העליון של רצועת היציבות ומשמשת תמיכה משמעותית ורמת ה-1550 שהיא התמיכה הקרובה ביותר ותקבע אם השוק שלילי לטווח הקצר. כרגע הוא חיובי גם לטווח הקצר.
יעד המחיר הוא 1700 נקודות עד סוף 2019
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2950
מדד האס אנד פי 500 עלה מתחילת השנה ב- 20.23%.
השיאים שנשברו מאשרים את מגמת העלייה ועד שלא יהיו נתונים שיצביעו על ירידה יש לצפות להמשך עליות ושבירת שיאים.
זהו אחד ממחזורי העלייה הארוכים ביותר שהיו אי פעם. שוקי המניות בארצות הברית עולים מתחילת מרץ 2009, כבר עשר וחצי שנים ועוד היד נטויה.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

יעד המחיר הוא 3,300 נקודות עד יוני 2020

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213