Skip link

תחזית של תטא ל-14 בינואר 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1531.65
פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.6% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1540 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1531.89.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35 –        (1.45%)
ת”א 90 –               (3.84%)
מדד היתר המניות – (2.56%)
העלייה במדד ת”א 35 מתנהלת בקצב איטי באופן יחסי לפריצה אחרי יציבות של שנתיים. למרות זאת, הגעה לשיא של 2015, לרמה של 1728 נקודות צפויה להתרחש בחצי השני של חודש מרץ או בתחילת אפריל.
מדד ת”א 35 נמצא בפיגור אחרי מדדי המניות האחרות בישראל והוא עלה רק ב-1.5% לעומת ממוצע של כ-3% במניות האחרות. בדיקה מדוקדקת מראה שמסוף 2010 ועד סוף 2016 עלה מדד ת”א 35 בכ-10% בלבד ושנים רבות עברו עליו בדשדוש(מלבד שנת 2015 בה זינק ת”א 35 בכ-18% אבל מחק את העלייה עד סוף אותה שנה).
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
גרף זה מתאר את רצועת היציבות בטווח המחירים 1470-1380 מתחילת 2016 ואת הפריצה.
תיקון אפשרי מטה צפוי להיעצר ברמת ה-1530.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2742
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500 (3.35%)
בריטניה-פוטסי  (1.71%)
גרמניה-דקס     (2.90%)
דאו ג’ונס         (3.94%)
ניקיי ביפן        (0.63%)
נאסדק            (3.63%)
צרפת- קאק     (4.32%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
נראה כי מדדי המניות באמריקה מאיצים את קצב העלייה מעלה. על פי הקצב הזה, גם יעדי מחיר של כ-30% נוספים במדדי ארצות הברית ב-2018 אינם דמיוניים ולאור האצת העלייה זו התחזית שלי כרגע.
יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3450 נקודות.
ברור שמדובר בטירוף של עליית מחירים ושהמפולת שאחרי תהיה קשה וכואבת אבל עדיין לא רואים סימנים שהמיתון קרוב אלא להיפך, עודף הקונים חזק וברור. לפי מה שנראה כרגע, נראה שהמפולת לא תגיע ב-2018.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213