Skip link

תחזית של תטא ל-16 בדצמבר 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1596.03
פער הארביטר’ג עומד על כמינוס אחוז ומדד ת”א 35 אמור לרדת ל- 1580 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1596.32.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 –         (3.71%)
ת”א 90 –                (2.91%)
מדד היתר המניות – (3.25%-)
המבנה בארץ עודנו חיובי אבל אם שוקי חו”ל ימשיכו לרדת ת”א 35 ירד כנראה אתם. תשואות אגח ארה”ב ל-30 שנים עומדות על 3.146% וברמתם זו אינם גורמות לירידות במניות.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
בירידה שכנראה תתרחש עם פתיחת המסחר, קו המגמה שציירתי צפוי להישבר אבל קווי המגמה אינם ברורים וזהו אינו סימן חזק. תמיכה משמעותית נמצאת ברמת ה-1550 נקודות ועל כן זו נקודת מבחן חשובה ביותר לקביעת כיוון השוק בטווח הקצר.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2600
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500   (3.46%-)
בריטניה-פוטסי   (10.50%-)
גרמניה-דקס      (15.58%-)
דאו ג’ונס            (2.91%-)
ניקיי ביפן           (9.07%-)
נאסדק              (1.37%-)
שימו לב כי כל המדדים החשובים נמצאים בירידה מתחילת השנה
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
להלן גרף של מדד הדאו ג’ונס לשלוש השנים האחרונות
להלן גרף של מדד הנאסדק לשלוש השנים האחרונות

אירופה שלילית אבל למדדי ארה”ב מבנה חיובי והם מובילים את השוק. קצב העלייה של שלוש שנים נשבר מטה וזה מצביע לפחות על האטת קצב העלייה. שבירה של קווי המגמה העולים יכולים להיות סימן ראשון לשינוי המגמה ארוכת הטווח לשלילית אבל נקודות שיא ושפל מסודרות בסדר יורד חשובות הרבה יותר ואת זה לא ראינו בשוקי ארה”ב. שוקיי אירופה שליליים וחלשים כבר זמן רב אבל חשוב יותר לקבל אישור למגמה שלילית מהמדדים החשובים בארה”ב וזה עדין לא קרה.
לחץ המוכרים מורגש והמדדים החשובים רחוקים 2.5%-1.5% בלבד משבירת שפל נמוך יותר. כדי ליצור שפל נמוך יותר במגמה ארוכת הטווח על האס אנד פי לרדת אל מתחת לשפלים של פברואר ואפריל ולרדת את מתחת ל-2550 נקודות. הרמה הקריטית בנאסדק היא 6640 ובדאו 23,500.
שבירת שפלים במדדים ארה”ב החשובים יגדילו בהרבה את הסיכויים למעבר לשוק יורד ועל כך אפרט אם וכאשר יתרחש.
בינתיים אני לא קובע יעדי מחיר חדשים עד שנקבל יותר מידע. כרגע נקודת המוצא היא שהשוקים עדין חיוביים אבל נמתין להיווצרות קווי מגמה חדשים או לשבירת שפלים חדשים לפני שנקבע תחזית ליעדי מחיר חדשים.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213