Skip link

תחזית של תטא ל-17 באפריל 2016

Facebook

תחזית של תטא ל-17 באפריל 2016

בעז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1474.23

פער הארביטר’ג עומד על 0.06%- והוא מרמז על התנהלות מדד ת”א 25 ללא שינוי משמעותי. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1474.84

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2016:

מדד ת”א 25 – (3.57%-)
ת”א 75 – (1.36%)
מדד היתר 50 – (1.33%)

המדד בארץ עדיין בפיגור רב יחסית למדדי ארה”ב אשר ביצעו תיקון חד כלפי מעלה ונמצאים אחוזים בודדים מהשיא.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

נקודת המבחן קרובה מתמיד שכן מדדי ארצות הברית קרובים מאוד לשיאים הקודמים אותם הם לא אמורים לשבור במגמה יורדת. המשמעות היא שלא תיתכן עלייה נוספת של יותר מאחוז ושהגל היורד הבא צפוי להתרחש בקרוב מאוד. יחד עם זאת, לא נראה שהמשקיעים במדינת הדוד סם מבינים שהכיוון שלילי ולכן הירידה צפויה להיות עם תיקונים גדולים כלפי מעלה שעשויים להגיע קרוב לרמות של היום לפניי יציאה לגל יורד משמעותי שיגרום לשבירת שפלים חדשים.
בניגוד לשוקי ארצות הברית, מדד ת”א 25 רחוק בכ-17% מהשיא של 1729 שהושג באוגוסט 2015. בתחזיות הקודמות כתבתי שרמת ה-1530 במדד ת”א 25 לא תיפרץ מעלה אבל לאור מה שקורה אפשר להגיד שאפילו רמת ה-1500 כנראה לא תיפרץ. בכל מקרה, כל עלייה צפויה להיעצר ברמת ה-1590 לכל היותר כי זהו השיא האחרון ובמגמה יורדת לא אמור להישבר שיא חדש יותר. כאמור, השוק שלילי כל כך והשוקים בארצות הברית כבר הגיעו לקצה התיקון כך שהגעה לרמת התיקון המרבי בארץ אינה סבירה.
התחזית שלי היא שרק במחצית השנייה של 2016 נראה ירידות משמעותיות נוספות משום שייקח למשקיעים זמן להבין שהשוק יורד. התחזית מתחילת 2016 (ירידה ל-1340 עד סוף יוני 2016 ורק במחצית השנייה של 2016 צפויים להתגבר הירידות כך שיעד המחיר הוא 1100 עד סוף 2016 ) בנויה על ההנחה שהירידה תמשך כשנה וחצי ושגודל הירידה יהיה כ-45%. אם אכן תהייה ירידה כזו אבל היא תמשך זמן רב יותר אז כמובן שהיעד עד סוף 2016 הוא חד מדי כלפי מטה. אם אכן הירידה תהיה בשיעור של 45% אז רמת ה-950 היא בערך רמת המחיר שבה צפוי היפוך שוב לחיובי.
הגל היורד הבא שאמור להתפתח בהדרגה מעכשיו, צפוי ליצור שפלים חדשים בערך בחודש אוגוסט הקרוב.

מדדי חול, שני מדדים עדין לא אישרו את היפוך המגמה

להלן נתונים של מדדי חו”ל העיקריים:
רמת השפל האם נשבר
תשואה ב-2016 של אוגוסט שפל
נאסדק (1.39%-) 4,292 נשבר
נאסדק 100 (1.1%-) 3,787 לא נשבר
גרמניה-דקס (2.25%-) 9,325 נשבר
צרפת- קאק (3.06%-) 4,230 נשבר
ניקיי ביפן (8.69%-) 16,901 נשבר
אס אנד פי 500 (1.83%+) 1,867 נשבר
דאו ג’ונס (2.74%+) 15,370 לא נשבר
בריטניה-פוטסי (1.63%) 5,768 נשבר

רוב המדדים נמצאים בדשדוש בשבועות האחרונים עם הקרבה לרמות השיא. במדדי הדאו ג’ונס והאס אנד פי התשואה חיובית מתחילת השנה. האס אנד פי 500 עלה כבר 15% מהשפל והוא רחוק בכ-2.5% בלבד משיא כל הזמנים אבל המבנה שלו שלילי ועליית המחיר צפויה להסתיים מאוד בקרוב שכן האס אנד פי 500 לא צפוי לעלות את מעל השיא הקודם ב-2116.48 נקודות(היום 2080). סביר שהמדדים שבהם לא התקבל שפל נמוך יותר שיאשר את מגמת הירידה, הדאו ג’ונס והנאסדק 100, יישברו שפל כזה רק בגל הבא של הירידות.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

באס אנד פי עליית מחיר אפשרית, צפויה להיעצר ברמה בה הוא נמצא עכשיו ויעד המחיר הוא 1,200 נקודות במחצית הראשונה של 2017. במקרה של המשך עלייה ושבירת השיא הקודם אבחן את התחזית מחדש אבל כנראה שהיא תשתנה רק אם ייפרץ השיא של כל הזמנים ולא רק השיא האחרון.
הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213