Skip link

תחזית של תטא ל-17 בדצמבר 2017

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1461.34
פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.5% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעלייה ל-1468 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1460.94.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35           –        (0.1%)
ת”א 90                 –         (18.52%)
מדד היתר המניות   –         (0.55%)
מניית טבע זינקה גם בסוף השבוע הזה ויצרה פער ארביטרז חיובי. מדד ת”א 35  עבר לתשואה חיובית מתחילת השנה. יש סיכויים טובים לכך שהפריצה אמתית ושהחלה תנועת מחיר חדה מעלה אבל עדיין לא קבלנו את האישור לפריצה שיתקבל בחציה מעלה של רמת ה-1470-1475.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
גרף זה מתאר את רצועת היציבות בטווח המחירים 1470-1380 מתחילת 2016.
אם הפריצה אמתית אזי צפויה תנודת מחיר חדה ביותר כך שרמת ה-1720, השיא של לפני שלוש שנים צפוי להישבר תוך שלושה עד ארבעה חודשים. על פי קצב העלייה כרגע, הפריצה אמורה להתרחש בימים האחרונים של השנה.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2675
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל מתחילת השנה:
                             תשואה ב-2017  
אס אנד פי 500          (18.48%)
בריטניה-פוטסי           (4.36%)
גרמניה-דקס              (12.98%)
דאו ג’ונס                  (23.98%)
ניקיי ביפן                  (15.01%)
נאסדק                     (27.77%)
צרפת- קאק              (9.56%)

מדדי ארה”ב נמצאים שוב בשיא כל הזמנים ואין חדש תחת השמש. עדיין אין סימני חולשה, המגמה חיובית ונקודות השיא מסודרות בסדר עולה. יעד המחיר של הספיי(SP500) לסוף 2017 הוא סביב רמת ה-2,500, על פי קו המגמה- פלוס או מינוס 100 נקודות. אציין רק שציור קווי המגמה אינו חד משמעי ואפשר לצייר אותו גם אחרת. אמצע קווי המגמה עשוי להיות גם 2,600 נקודות, ואז יעד המחיר לסוף שנה הוא 2,500-2,700 נקודות אבל ההבדל אינו משנה את התחזית באופן מהותי.
התמיכה הקרובה נמצאת ב-2,485 נקודות כך שירידה אפשרית צפויה להיעצר שם. אם תישבר הרמה הזו ליותר ממספר ימים רמת ה-2400 היא תמיכה משמעותית נוספת שהגעה אליה תצביע על ירידה בקצב עליית השוק ושבירה שלה מטה תצביע על תיקון עד לאזור המחיר  2180-2130.
חייבים לזכור שהמניות עולות כבר שמונה וחצי שנים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לא ברור מתי ועד שנראה סימנים שליליים ההנחה היא המשך עליה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213