Skip link

תחזית של תטא ל-17 במאי 2015

Facebook

תחזית של תטא ל-17 במאי 2015

בעז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1658.69

פער הארביטר’ג עומד על 0.3% והוא מרמז על פתיחת המסחר בעליה ל-1664 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו רמה דומה והם מבטאים מדד של 1658.93

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלושת השנים האחרונות

נראה שהתיקון הסתיים ומדד ת”א בדרך לכבוש שיא חדש. שיעור העלייה מתחילת השנה עומד על 13.3% והמדד רחוק בפחות משני אחוזים משיא כל הזמנים.
בסיום התיקון וחזרה למסלול עלייה נקבע קצב המגמה ארוך הטווח וזה מאפשר לני להעריך טוב יותר את קצב התקדמות המחיר. פקיעת אופציות המעוף החודשית תתרחש ביום חמישי הבא ועל פי קצב העלייה סביר שהפקיעה תהיה בסביבות 1710 נקודות. הגל העולה הנוכחי צפוי להביא את מדד 25 המניות הגדולות בתל אביב לרמת ה 1850 עד סוף יולי
כל עוד שוקי חו”ל חיוביים, יעד המחיר הוא 2000 עד סוף 2015.

מדד הדקס הגרמני, שער אחרון 11,447

מדד הדקס הגרמני הוא המדד החשוב והסחיר ביותר באירופה. לאחר שבשנת 2014 לא הצליח הדקס לעלות את מעל לרמת ה-10,000 נקודות, הודיעה גרמניה על הרחבה כמותית בתחילת ינואר השנה וגרמה לעלייה חדה של המדד בשיעור של יותר מ-30% עד אמצע אפריל. מאז יצא הדקס לתיקון מטה בו אנחנו נמצאים עכשיו.
די ברור שזה רק עניין של זמן עד שיסתיים התיקון והדקס יחזור לעלות ויש לי הרגשה שזה יקרה כבר השבוע. שבירה של קו המגמה היורד תיתן את האיתות הראשון לחזרה למסלול עלייה ופריצת רמת ה-11,700 נקודות שהייתה תמיכה ומשמשת עכשיו כהתנגדות, תספק אישור נוסף לסיום התיקון.
יעד המחיר הוא 14,000 עד סוף ספטמבר.

מדד הנאסדק 100, מחיר אחרון:  4,494
.

מדד הנאסדק 100 קרוב שוב לשיא ופרץ את רמת ה-4480 הנקודות ששמשה כהתנגדות. הצפי הוא המשך עלייה בהתאם למגמה. אם הנאסדק 100 יישאר בקו המגמה העולה הנוכחי אז יעד המחיר הוא 5,000 עד סוף 2015. שבירת רמת ה-4,090 תצביע על יציאה לתיקון אבל אפילו שבירת השפל של 3,700 מטה לא תשנה את המבנה החיובי ויכולה להיות תיקון בלבד. לא סביר שסימני היפוך יגיעו מהמדד הזה. באופן יחסי, בורסות ארצות הברית עולות בקצב איטי יותר מבורסות אירופה ומדד ת”א 25.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213