Skip link

תחזית של תטא ל-19 באוגוסט 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1582.79
פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.74% ומדד ת”א 35 אמור לעלות ל- 1590 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה מעט יותר והם מבטאים מדד של 1584.23.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 –         (4.83%)
ת”א 90 –               (0.74%-)
מדד היתר המניות – (6.17%-)
לפני כשבועיים, ת”א 35 פרץ מעלה את רצועת העלייה האיטית וקיוויתי לתנודת מחיר חדה אבל הפריצה לא החזיקה מעמד ובירידות של השבוע חזר ת”א 35 לתוך הרצועה. הירידה ביום רביעי שברה מטה את קו המגמה של הגל העולה מחודש אפריל אבל העלייה של יום חמישי החזירה אותו בחזרה לקו המגמה. עם הפרעות כאלה חייבים להודות כי קשה לאמוד באמת את קצבי השוק. מה שלא השתנתה היא המגמה שנותרה חיובית. מסוף 2010 מדד המניות הגדולות בארץ נמצא בפיגור גדול מאחורי המדדים בעולם. לאחרונה המדד הזה מתחיל לעורר עניין אצל המשקיעים.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
לאור ההפרעות הרבות בקווי המגמה קשה לקבוע יעד מחיר. בלי ברירה אתן טווח רחב של יעד מחיר. ת”א 35 צפוי לעלות ל-1600-1700 נקודות עד סוף 2018.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2850
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500   (5.72)
בריטניה-פוטסי (1.17%-)
גרמניה-דקס    (5.13%-)
דאו ג’ונס         (3.41%)
ניקיי ביפן        (5.26%-)
נאסדק           (11.55%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
מדד הנאסדק הוא בינתיים המדד החזק ביותר בין כול המדדים והוא עם תשואה חיובית נאה מתחילת השנה. שוק המניות בארצות הברית גבוה מאוד אבל למחירים הגבוהים אין משמעות שהשוק צריך לרדת מיד שכן הן עשויים להיות גבוהים עוד יותר לפני הנפילה שכמובן תגיע בסופו של דבר. בינתיים המבנה חיובי ויש לצפות לשבירת שיאים. שוקי אירופה חלשים הרבה יותר אבל גם שם המבנה חיובי.
אנחנו לפני שבירת שיאים חדשים במדדים כגון אס אנד פי 500 ודאו גונס. יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3100 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213