Skip link

תחזית של תטא ל-2 באוגוסט 2020

Facebook

 

בועז אילון

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1380

מדד ת”א 35  ירד מתחילת 2020 ב- 18%% ו- 21% מהשיא של 1751

פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.12% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בלא שינוי משמעותי ואפילו בעליות קלות בגלל הסיום החיובי בחו”ל. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה גבוהה מהמדד עצמו והוא מבטא מדד של 1383.

להלן גרף מדד ת”א 35 לשנים האחרונות

רמת ה-1380 נקודות היא רמה חשובה ובהנחה שאנחנו מעליה, ת”א 35 חיובי לטווח קצר. הגעה ל-1475, החלק העליון של הרצועה, סבירה תוך כמה שבועות. גם הירידה המתמשכת בסטיות היא סימן חיובי לטווח הקצר.

בטווח הארוך המבנה שלילי ויעד המחיר הוא 850 נקודות עד יוני 2021.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 3271

מדד האס אנד פי 500  עלה מתחילת השנה ב-1.25% ורחוק רק -3.6% מהשיא של 3395 נקודות

מדד הספיי שבר את השפל של דצמבר 2018 אבל עלה מעל 3030 והסיכויים נוטים לחיובי

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

3030 הפכה לתמיכה וכול ירידה צפויה להיעצר שם.

אנחנו נמצאים בתקופה קריטית- רוב הסיכויים הם שיישבר שיא כול הזמנים אבל אם השוק שלילי והפך כיוון- זה אזור המחיר בו צריך להיפטר מכול המניות.

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213