Skip link

תחזית של תטא ל-20 בינואר 2013

Facebook

תחזית של תטא ל-20 בינואר 2013

בועז אילון

מדד הנאסדק ביוטק , מחיר אחרון- 1,525

גרף הנאסדק לעומת הנאסדק ביוטק

1

עד לפני שנה וחצי התנהג מדד הנאסדק ביוטק בצורה דומה מאוד לנאסדק הכללי והשיג את אותם ביצועים לערך. המהפך התחיל לאחר הירידות החדות של תחילת אוגוסט 2011. הנאסדק עלה מאז בכ-35% ומדד הנאסדק ביוטק עלה בכ-75% כלומר פי שניים ממדד הנאסדק. מתחילת 2013 עלה מדד הנאסדק ביוטק בכ-6%.
קירבה לשיא גורמת פחד גבהים למרות שההיפך הוא הנכון. שיא חדש מצביע על כך שיש קונים רבים ועל כן לדעתי בטוח יותר לקנייה מאשר לקנות בירידה. למרות זאת, במסחר יש לחשב יחסי סיכוי לסיכון ואסור להיכנס לעסקה אם יחס זה אינו מספיק גבוה. קיימת תמיכה משמעותית ברמת ה-1,400 נקודות ולכן זוהי נקודת הכניסה האידיאלית שאם מחיר המניה ירד ממנה כלפי מטה נצטרך לחתוך הפסד. יעד המחיר הוא 1,700 תוך חצי שנה ולכן גם רכישה במחיר של היום מספקת יחס סביר בין סיכוי לסיכון אבל ככל שנצליח לרכוש במחיר נמוך יותר הקרוב ל-1,400 יגדל יחס הסיכוי סיכון של העסקה.

.מעוף, מחיר אחרון: 1196.34

2

פער הארביטר’ג עומד על פלוס של 0.75% בעיקר בגלל מניית מלנוקס שצפויה לעלות כ-20% ועל כן המעוף צפוי לפתוח בעליות. למרות עלייה יומית, המעוף שוב מדשדש ללא כיוון והוא שוב בתחום של 1190-1235 נקודות כבר יותר משלושה חודשים. רצועת התמיכה של 1190 נפרצה מטה כבר פעמיים ויצרה תמיכה נוספת ברמת ה-1170 אולם גם תמיכה זו אינה משמעותית.
סביר שבסופו של הדשדוש ימשיך המעוף מעלה. חצייה של ההתנגדות ברמת ה-1235 צריכה להיות מלווה בחידוש תנועת מחיר חדה מעלה כך שזהו התרחיש הסביר ביותר, ללא לוח זמנים כי לא ברור כמה זמן עוד המעוף ידשדש לפני התנודה.
אישור לחזרה לגל עולה והמשך המגמה הראשית יתקבל בחציה של רמת ה-1235 מעלה.

נאסדק, מחיר אחרון:  3,150

3

המגמה חיובית ונראה שהנאסדק בדרך לשיא גבוה יותר אבל עדיין אנחנו נמצאים בסטייה שלילית ב-MACD בגרף השבועי שנותן סימן מאוד חזק להמשך ירידה  ויצירת שפל נמוך יותר בחודשים הקרובים. קו המגמה העולה, שנשבר מטה לפני שלושה חודשים אמור לשמש מעיין התנגדות לגל העולה וסביר שנראה ירידות בחודשיים הבאים לפני שהנאסדק ימשיך בעלייה וישבור שיא גבוה יותר מזה שהושג בספטמבר 2012.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף ותוכנת FXG לניתוח טכני

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213