Skip link

תחזית של תטא ל-21 באוגוסט 2016

Facebook

תחזית של תטא ל-21 באוגוסט 2016

בועז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1468.41

פער הארביטר’ג עומד על 0.09% ועל כן צפוי מדד ת”א 25 להתנהל ללא שינוי משמעותי בפתיחה. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה הדומה והם מבטאים מדד של 1469.12

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2016:

מדד ת”א 25     –     (3.95%-)
ת”א 75        –         (12.08%)
מדד היתר 50   –      (16.09%)

מניות הנפט והנדל”ן במדד ת”א 25 נטו לעליות מתחילת השנה, מניות הבנקים התנהלו ללא שינוי משמעותי אבל המניות שמשכו את מדד ת”א 25 מטה הן בעיקר מניות התרופות והכימיה.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

מדד ת”א 25 נהנה מהאופטימיות של מדד ארצות הברית ועולה מעט אבל החולשה מורגשת והמגמה שלילית. בירידה של סוף יוני שבר ת”א 25 שפל נמוך יותר ובכך סיפק אישור נוסף שהמגמה שלילית. בעלייה האחרונה שבר מדד ת”א 25 את קו המגמה היורד והמשמעות היא שאנו נמצאים בתיקן מעלה לפני המשך ירידה. על פי פיבונאצ’י עליית המחיר יכולה להגיע עד לתחום של 1500-1600 נקודות לפני המשך ירידה.
המדדים הקטנים יותר, ת”א 75 ו-היתר 50 מפגינים עוצמה וממשיכים לעלות בצורה חדה, במיוחד מדד היתר 50.

מדדי חו”ל, ההבדל בין ארצות הברית לשאר העולם

מדד האס אנד פי 500 שבר גם השבוע שוב את שיא כל הזמנים. קורה משהו מאוד נדיר שכן שוקי המניות בעולם שליליים ונמצאים רחוק מהשיא שלהם אבל בארצות הברית המגמה חיובית וחלק מהמדדים שוברים שיאים.
עד להודעה חדשה, שוקי ארצות הברית, ובעיקר מדד האס אנד פי 500 והדאו ג’ונס חיוביים. צריך לזכור שהמניות עולות כבר 7.5 שנים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לאור מה שקורה סביר שנראה עליות לפחות למספר החדשים הקרובים.

להלן נתונים של מדדי חו”ל העיקריים:
                                            
                         תשואה ב-2016   

אס אנד פי 500          (6.84%)
בריטניה-פוטסי           (9.88%)
גרמניה-דקס             (2.54%)
דאו ג’ונס               (6.46%%)
ניקיי ביפן                (10.33%-)
נאסדק                     (4.61%)
נאסדק 100              (4.63%)
צרפת- קאק              (5.1%-)

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

האס אנד פי 500 חיובי שבר השבוע שוב את שיא כל הזמנים. עד שלא נראה הוכחות להתנהגות שלילית יעד המחיר הוא  כלפי מעלה ועומד על 2300 נקודות עד סוף 2016(כרגע 2184). ירידות, כתיקון למגמה העולה עשויות להוריד את מדד האס אנד פי 500 עד לתמיכה ב-2130 אך לא נמוך מרמה זו.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213