Skip link

תחזית של תטא ל-21 באוקטובר 2018

Facebook

תחזית של תטא ל-21 באוקטובר 2018

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1620.64
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.27% ומדד ת”א 35 אמור לרדת ל- 1616 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו גבוה יותר והם מבטאים מדד של 1624.31.

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 –         (7.34%)
ת”א 90 –                (4.46%)
מדד היתר המניות –  (0.64%)
המגמה נותרה חיובית אבל שבירת קו המגמה העולה עשויה להאריך את הזמן עד לשבירת שיא חדש.

להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות

תמיכה משמעותית נמצאת ברמת ה-1550 נקודות והמשך ירידה אפשרי צפוי לעצור שם. ציירתי קו מגמה חדש, רחב מאוד, ולפיו יש סיכוי לא גדול להגעה לשיא של 2015 כבר ב-2018 שכן רמה זו נמצאת על קו המגמה העליון אולם התרחיש הסביר שהוא אמצע קו המגמה הוא שת”א 35 צפוי לעלות ל-1630 עד סוף השנה.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2767.78 ומדדים אחרים

להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500    (3.52%)
בריטניה-פוטסי (8.30%-)
גרמניה-דקס    (10.56%-)
דאו ג’ונס         (2.84%)
ניקיי ביפן        (1.02%-)
נאסדק            (7.90%)

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

למרות התיקון, אין שינוי במבנה החיובי

להלן גרף של מדד הדקס לשלוש השנים האחרונות

זה המדד השלילי ביותר מבין המדדים הגדולים. לפני כשבוע וחצי נשברה רמת תמיכה של שנתיים בשער 11870 ואם זו לא הפרעה צפוי הדקס לצנוח בצורה חדה. חזרה אל מעל לרמת ה-11870 תבטל את הנחת השליליות ותאלץ אותי לקבוע שמדובר בהפרעה בלבד ולא בתנעה חדה מטה.

להלן גרף של מדד הנאסדק לשלוש השנים האחרונות

הנאסדק מייצג את התמונה במדדים רבים. בדומה לדאו ג’ונס, אס אנד פי ואחרים נשבר קו מגמה עולה אבל אין עדיין אישורים לכך שהמגמה התהפכה לשלילית.
בינתיים, חוץ ממדדי אירופה המבנה נותר חיובי, אמנם קצב העלייה ירד בצורה משמעותית אבל עדיין אין אישור לכך שהמגמה התהפכה לשלילית. כדי לקבל אישור כזה, יש להמתין לסיום הגל היורד ולעלייה חזרה שלא תהיה גדולה מספיק בשביל לשבור שיאים חדשים. אם זה יקרה, רק שבירה של השפל של השפל שיצר הגל היורד הנוכחי תאשר את שינוי המבנה לשלילי כי רק אז נראה שתי נקודות שיא יורדות ושתי נקודות שפל יורדות במגמה ארוכת הטווח.
על פי קו המגמה החדש יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 2900 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213