Skip link

תחזית של תטא ל-22 באוקטובר 2017

Facebook

בועז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1435.469
דשדוש דשדוש ועוד דשדוש
פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.7% ומדד ת”א 25 אמור לפתוח בעלייה בחזרה ל-1445 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו מעט גבוה יותר והם מבטאים מדד של 1437.17

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35 –         (-1.67%)
ת”א 90 –               (18.66%)
מדד היתר המניות-  (4.33%)
מדד ת”א 90 מוביל בעליה מתחילת 2017 והוא רחוק בכ 1.5% מהשיא שלו. ת”א 35 בתשואה שלילית. מדד יתר המניות ירד השבוע והוא רחוק בכ-8% מהשיא של ה-1 ביוני.

להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות

ת”א 35 נמצא בדשדוש בטווח המחירים 1380-1470 כבר מתחילת 2016. האפשרות הסבירה היא שכאשר תיפרץ רצועת הדשדוש, הפריצה תהיה בסופו של דבר כלפי מעלה שכן, כמעט כל המדדים בעולם, כולל המדדים האחרים בארץ, עודם חיוביים.
נקודת המבחן היא רמת ה-1380. מעל לרמה זו עדיף להיות אופטימיים ומתחתיה שליליים. כל עוד ת”א 35 נמצא מעל ל-1380 יעד המחיר הוא 1470 תוך חדשים.
בפריצת הרצועה, כאשר תגיע, צפויה תנודת מחיר חדה ביותר. בשבירה של רמת ה-1380 מטה, יעד המחיר הוא 1240 תוך 3 חדשים מיום השבירה ובשבירה של רמת ה-1470 מעלה, יעד המחיר הוא שבירת השיא של יולי 2015, 1720 נקודות, בתוך שלושה חודשים.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2575
עלייה, עלייה ועוד עלייה

להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל מתחילת השנה:

                        תשואה ב-2017
אס אנד פי 500 –    (14.06%)
בריטניה-פוטסי –     (4.81%)
גרמניה-דקס –        (12.01%)
דאו ג’ונס –            (17.34%)
יפן- ניקיי –             (9.50%)
נאסדק –               (22.10%)
צרפת- קאק –        (10.04%)

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

רוב מדדי העולם נמצאים בתשואה דו ספרתית מתחילת השנה. מדדי ארה”ב נמצאים שוב בשיא כל הזמנים ומובילים בעליות. בשלושת החדשים האחרונים ראינו מהלך עולה כמעט בכל במדדים ועדיין אין סימני חולשה, המגמה חיובית ונקודות השיא מסודרות בסדר עולה. קצב העלייה הוא כ-10% לשנה כך שיעד המחיר של הספיי(SP500) לסוף 2017 הוא סביב רמת ה-2,500, על פי קו המגמה- פלוס או מינוס 100 נקודות.

תמיכה משמעותית נמצאת ב-2,400 נקודות כך שירידה אפשרית צפויה להיעצר שם. אם תישבר הרמה הזו ליותר ממספר ימים רמת ה-2325 היא תמיכה נוספת שהגעה אליה תצביע על ירידה בקצב עליית השוק ושבירה שלה מטה תצביע על תיקון עד לאזור המחיר 2180-2130.
חייבים לזכור שהמניות עולות כבר שמונה וחצי שנים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לא ברור מתי ועד שנראה סימנים שליליים ההנחה היא המשך עליה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213