Skip link

תחזית של תטא ל 24 באפריל 2016

Facebook

תחזית של תטא ל-24 באפריל 2016

בעז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1496.41

פער הארביטר’ג עומד על 0.37%- והוא מרמז על ירידת מדד ת”א 25 ל-1491 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו מעט נמוך יותר והם מבטאים מדד של 1495.67

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2016:

מדד ת”א 25 – (2.11%-)
ת”א 75 – (3.14%)
מדד היתר 50 – (2.81%)

בשפל של פברואר, היה מדד ת”א 25 ברמת מחיר 1383.3. המדד בארץ עדיין בפיגור רב יחסית למדדי ארה”ב אשר ביצעו תיקון חד כלפי מעלה ונמצאים אחוזים בודדים מהשיא שכן השיא בארץ עומד על 1729.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

ייתכן והתיקון מעלה במדד המעוף הסתיים שכן במשך חודשיים מדדי חול ביצעו תיקון משמעותי מנקודת השפל והם רחוקים אחוזים בודדים מרמות התיקון המרביות להן ניתן לצפות במגמה שלילית אבל בניגוד להם המדד בארץ מראה חולשה וכנראה שרמת ה-1530 בארץ לא תיפרץ. במקרה שכן, עליית מחיר אפשרית צפויה להיעצר ברמת ה-1590 לכל היותר כי זהו השיא האחרון ובמגמה יורדת לא אמור להישבר שיא חדש יותר. כאמור, השוק שלילי כל כך שהגעה לרמת התיקון המרבית אינה סבירה.
התחזית שלי היא שרק במחצית השנייה של 2016 נראה ירידות משמעותיות נוספות משום שלוקח זמן למשקיעים להבין שהשוק יורד. התחזית מתחילת 2016 (ירידה ל-1340 עד סוף יוני 2016 ורק במחצית השנייה של 2016 צפויים להתגבר הירידות כך שיעד המחיר הוא 1100 עד סוף 2016 ) בנויה על ההנחה שהירידה תמשך כשנה וחצי ושגודל הירידה יהיה כ-45%. אם אכן תהייה ירידה כזו אבל היא תמשך זמן רב יותר אז כמובן שהיעד עד סוף 2016 הוא חד מדי כלפי מטה. אם אכן הירידה תהיה בשיעור של 45% אז רמת ה-950 היא בערך רמת המחיר שבה צפוי היפוך שוב לחיובי.

מדדי חול, שני מדדים עדין לא אישרו את היפוך המגמה

להלן נתונים של מדדי חו”ל העיקריים:
רמת השפל האם נשבר
תשואה ב-2016 של אוגוסט שפל
נאסדק (2.02%-) 4,292 נשבר
נאסדק 100 (2.6%-) 3,787 לא נשבר
גרמניה-דקס (0.88%) 9,325 נשבר
צרפת- קאק (1.45%-) 4,230 נשבר
ניקיי ביפן (4.76%-) 16,901 נשבר
אס אנד פי 500 (2.33%) 1,867 נשבר
דאו ג’ונס (3.33%) 15,370 לא נשבר
בריטניה-פוטסי (1.09%) 5,768 נשבר

השוק בארצות הברית, שם נמצאים המדדים החזקים ביותר, מתקרב לשיאים אבל מתקשה לשבור אותם. על כן, התמונה נותרה שלילית ויש לצפות לחזרה למסלול ירידות בקרוב. השיא של נובמבר 2015 עומד על 2,116.5 נקודות כאשר הגבוה של השבוע האחרון היה 2111 נקודות. אם בכל זאת יישבר השיא של נובמבר, לא נוכל להגיד שהמגמה חיובית עד שיישבר השיא של כל הזמנים ברמת ה-2137. להערכתי כמובן שזה לא יקרה אבל במקרה שכן אעריך מחדש את התחזית. האס אנד פי 500 עלה כבר 15.5% מהשפל והוא רחוק כ- 2.5% בלבד משיא כל הזמנים אבל המבנה שלו שלילי ועליית המחיר צפויה להסתיים מאוד בקרוב שכן האס אנד פי 500 לא צפוי לעלות את מעל השיא הקודם. סביר שהמדדים שבהם לא התקבל שפל נמוך יותר שיאשר את מגמת הירידה, הדאו ג’ונס והנאסדק 100, יישברו שפל כזה רק בגל הבא של הירידות.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשנה האחרונה

סימנתי עבורכם את השיא של נובמבר 2015 בקו אנכי ואת שיא כל הזמנים בקו אנכי עבה.
התמונה תתבהר בקרוב מאוד.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213