Skip link

תחזית של תטא ל-24 בדצמבר 2017

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1486.94
נראה כמו פריצה אמתית אחרי שנתיים של יציבות
פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.4% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעלייה ל-1493 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה יותר והם מבטאים מדד של 1490.52 כך שהעלייה בחוזים הסינטטיים צפויה להיות קטנה יותר.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35           –        (1.85%)
ת”א 90                 –         (18.99%)
מדד היתר המניות   –         (0.69%)
מניית טבע עלתה שוב בסוף השבוע הזה ויצרה ביחד עם אופקו הלט’ פער ארביטרז חיובי. מדד ת”א 35  עבר לתשואה חיובית מתחילת השנה. יש סיכויים טובים לכך שהפריצה אמתית ושהחלה תנועת מחיר חדה מעלה.

גרף זה מתאר את רצועת היציבות בטווח המחירים 1470-1380 מתחילת 2016 ואת הפריצה השבוע.
נראה שהפריצה אמתית וצפויה תנודת מחיר חדה ביותר כך שרמת ה-1728, השיא של לפני שלוש שנים צפויה להישבר תוך שלושה עד ארבעה חודשים. מדובר בתנועת מחיר חדה, נדירה ומהירה

 

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213