Skip link

תחזית של תטא ל-24 במרץ 2019

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1551.1
פער הארביטר’ג עומד על מינוס שלושת רבעי אחוז ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה ל- 1540 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה והוא מבטא מדד של 1551.02.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2019:
מדד ת”א 35 –          (5.98%)
ת”א 90 –                 (9.11%)
מדד היתר המניות – (13.07%)
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
עליות נאות מתחילת השנה בהובלת במניות הקטנות.
בגלל פער הארביטראג, ת”א 35 צפויה לרדת אל מתחת לרמת ה-1550, הרמה שקובעת אם השוק חיובי או שלילי לטווח הקצר ועל כן התחזית שלילית. הנחה זו תשתנה אם וכאשר יחצה שוב ת”א 35 את ה-1550 מעלה. כרגע הסיכויים גבוהים יותר למגמה ארוכת טווח חיובית ועל כן סביר שהירידה הנוכחית תחזיר אותנו ל-1470 לפני המשך עליה. אם המגמה ארוכת הטווח שלילית, רמת ה-1380 תישבר מטה, כרגע הסיכויים לשינוי מגמה ארוכת טווח לירידה נמוכים מ-50% אבל תלוי גם מה יקרה בשוקי חו”ל.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2800
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2019:
אס אנד פי 500  (11.81%)
בריטניה-פוטסי   (7.13%)
גרמניה-דקס       (7.41%)
דאו ג’ונס           (9.32%)
ניקיי ביפן         (10.56%)
נאסדק             (15.18%)
בינתיים עליות נאות בשנת 2019 לאחר הירידות החדות של סוף 2018. השיאים של המחצית השנייה של 2018 נשברו מעלה וזה מגדיל את הסיכויים לשבירת שיאי כל הזמנים אבל עד לשבירת שיא כול הזמנים, או לחילופין שבירת השפלים של סוף 2018, לא ניתן לדעת מה המגמה ארוכת הטווח.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
במגמה שלילית נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר יורד והשבוע שברו הנאסדק והדאו ג’ונס את השיא של סוף נובמבר 2018. אירוע זה מטה את הסיכויים לחזרה לשוק חיובי בארצות הברית ולשבירת שיאי כל הזמנים. תקופת העליות נמשכת כבר 10 שנים ובמהלכה “מנופחים” מחירי המניות באמצעות הזרמת כספים מאסיבית, בהתחלה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה. תהליכים כלכליים אלו, ביחד עם בחירתו של טראמפ לנשיאות והריבית הנמוכה גרמו להמשך עלייה של השוקים במשך תקופה ארוכה. ניפוח של המחירים עשוי להימשך עוד כך שלא הוא הסימן להחלפת המגמה לשלילית.
כרגע הסיכויים נוטים מעט לכך שהמגמה החיובית ארוכת הטווח לא השתנתה אבל רק שבירת שיא כל הזמנים תטה את הסיכויים בבירור לשוק חיובי ורק שבירת שפל חדש תאשר מגמת ירידה. עד לקבלת אישור למגמה(שיא למגמה חיובית ושפל לשלילית) לא ניתן לקבוע את כיוונה.
אני נמנע מלספק יעדי מחיר עד להתבהרות המגמה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213