Skip link

תחזית של תטא ל-24 בפברואר 2019

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1569.92
פער הארביטר’ג עומד על אפס ומדד ת”א 35 אמור לפתוח ללא שינוי משמעותי. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה והוא מבטא מדד של 1570.29.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2019:
מדד ת”א 35 –         (7.24%)
ת”א 90 –                (7.50%)
מדד היתר המניות – (10.86%)
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
עליות נאות מתחילת השנה בהובלת במניות הקטנות.
ת”א 35 נמצא מעל לתמכה ברמת ה-1550 והתחזית חיובית. הנחה זו תשתנה אם וכאשר יחצה שוב ת”א 35 את ה-1550 מטה.
יעד המחיר בת”א 35 הוא שבירת שיא כל הזמנים, 1728 נקודות, תוך שנה.
בשוקי חו”ל הייתה השבוע התפתחות חיובית. קראו בהמשך.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2781
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2019:
אס אנד פי 500  (11.40%)
בריטניה-פוטסי   (6.70%)
גרמניה-דקס      (8.25%)
דאו ג’ונס          (11.58%)
ניקיי ביפן          (9.50%)
נאסדק              (13.45%)
התחלנו את 2019 בעלייה נאה והשבוע התרחש אירוע שמגדיל את הסיכויים לשבירת שיאי כל הזמנים בארצות הברית והוא שבירת השיאים של סוף נובמבר 2018. ראו פירוט בהמשך.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
במגמה שלילית נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר יורד והשבוע שברו הנאסדק והדאו ג’ונס את השיא של סוף נובמבר 2018. אירוע זה מטה את הסיכויים לחזרה לשוק חיובי בארצות הברית ולשבירת שיאי כל הזמנים. תקופת העליות נמשכת כבר 10 שנים ובמהלכה “מנופחים” מחירי המניות באמצעות הזרמת כספים מאסיבית, בהתחלה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה. תהליכים כלכליים אלו, ביחד עם בחירתו של טראמפ לנשיאות והריבית הנמוכה גרמו להמשך עלייה של השוקים במשך תקופה ארוכה. ניפוח של המחירים עשוי להימשך עוד כך שלא הוא הסימן להחלפת המגמה לשלילית.
אסייג כי מדד האס אנד פי 500 שהוא המדד החשוב ביותר עדיין לא שבר את השיא של נובמבר ושרק שבירת שיא כול הזמנים תספק את האישור הסופי למגמה עולה אבל גם שבירת השיא של נובמבר מטה את הסיכויים למגמה עולה.
רק שבירת שיא כל הזמנים תטה את הסיכויים בבירור לשוק חיובי היורד ורק שבירת שפל חדש תאשר מגמת ירידה. עד לקבלת אישור למגמה(שיא למגמה חיובית ושפל לשלילית) לא ניתן לקבוע את כיוונה.
אני נמנע מלספק יעדי מחיר עד להתבהרות המגמה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213