Skip link

תחזית של תטא ל-25 במאי 2015

Facebook

תחזית של תטא ל-25 במאי 2015

בעז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1715.58

פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.17% והוא מרמז על פתיחת המסחר בלי שינוי משמעותי. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו רמה נמוכה בשתיים וחצי נקודות והם מבטאים מדד של 1713.06

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלושת השנים האחרונות

נראה בבירור שמדד ת”א 25 יצא לתנודה חדה בפברואר השנה אחרי תקופה ארוכה של יציבות יחסית.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשנה האחרונה

בסיום התיקון וחזרה למסלול עלייה נקבע קצב המגמה ארוך הטווח כפי שמשורטט על הגרף וזה מאפשר לנו להעריך טוב יותר את קצב התקדמות המחיר. פקיעת אופציות המעוף החודשית תתרחש ביום חמישי הקרוב. מרכז תעלת המחיר החדשה, שנקבעה בסיום התיקון נמצאת באזור של 1710-1720 ועל כן סביבה זו היא התחזית שלי בפקיעה. הגל העולה הנוכחי צפוי להביא את מדד 25 המניות הגדולות בתל אביב לרמת ה 1850 עד סוף יולי
כל עוד שוקי חו”ל חיוביים, יעד המחיר הוא 2000 עד סוף 2015.

 מתכת פלאדיום, מחיר אחרון 785$

לאחר 4 שנים של ירידת מחיר מתייצבים מחירי הזהב והכסף לקראת היפוך מגמה אפשרי. לאורך כל תקופת הירידה שלהם, היה מחיר הפלאדיום יציב באופן יחסי ושמר על מבנה חיובי כאשר גם שבר את שיא כל הזמנים בספטמבר 2014. בגלל העוצמה הזו, ניתן להניח שאם אכן המתכות העיקריות.(זהב וכסף) אכן יחזרו למסלול חיובי- הפלאדיום צפוי לבצע את המהלך החד ביותר כלפי מעלה.
התבוננות בהתנהגות המחיר בשנת 2013 מראה כי הייתה התנגדות משמעותית ברמת ה-750$. ההתנגדות הזו נפרצה מעלה במרץ 2014 ומאז משמשת תמיכה משמעותית אותה ניתן לזהות כאשר המחיר נעצר שם כמה פעמים בתקופה של סוף 2014 ובמהלך 2015. ההתנגדות הרלוונטית נמצאת ברמת ה-820$ וכך ניתן לראות שהפלדיום מתנהל ברצועת מחיר בטווח 750-820. כל שנותר הוא להמתין לפריצת הרצועה שתצביע על סיכוי טוב לתנודת מחיר חדה. יש להתייחס בחשדנות לכל פריצה מטה שכן היא נגד כיוון המגמה הראשית החיובית. לפריצת רמת ה-820 מעלה יש סיכוי טוב בהרבה להיות אמתית וכאשר תתרחש ותהייה אמתית יש לצפות לזינוק של המחיר ל-100 תוך חודשיים מיום הפריצה.

מדד הנאסדק 100, מחיר אחרון:  4,527

אין שום דבר חדש והנאסדק 100 מתנהל בתוך רצועת המסחר אותה ניתן לצייר בארבע השנים האחרונות. מדד הנאסדק 100 קרוב שוב לשיא ופרץ את רמת ה-4480 הנקודות ששמשה כהתנגדות. הצפי הוא המשך עלייה בהתאם למגמה. אם הנאסדק 100 יישאר בקו המגמה העולה הנוכחי אז יעד המחיר הוא 5,000 עד סוף 2015. שבירת רמת ה-4,090 תצביע על יציאה לתיקון אבל אפילו שבירת השפל של 3,700 מטה לא תשנה את המבנה החיובי ויכולה להיות תיקון בלבד. לא סביר שסימני היפוך יגיעו מהמדד הזה. באופן יחסי, בורסות ארצות הברית עולות בקצב איטי יותר מבורסות אירופה ומדד ת”א 25 שהגבירו בחצי השנה האחרונה את קצב העלייה.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213