Skip link

תחזית של תטא ל-25 בנובמבר 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1607.54
פער הארביטר’ג עומד על מינוס שליש אחוז ומדד ת”א 35 אמור לרדת ל- 1602 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה נמוכה מעט יותר והם מבטאים מדד של 1606.91.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 –          (6.48%)
ת”א 90 –                (2.45%)
מדד היתר המניות – (0.49%-)
החשש מהקדמת הבחירות עשוי להחליש את מדד ת”א 35 בתקופה הקרובה אבל המגמה נותרה חיובית. תשואות האג”ח ל-30 שנים של ממשלת ארה”ב ירדו ל-3.305% כך שבינתיים יש רגיעה אך יש לעקוב אחרי התנהגות התשואה שכן ייתכן ומדובר בתיקון בלבד ואם התשואה תחזור להתחזק שוק המניות צפוי לרדת. כתיקון, התשואה עשויה לרדת עד 3.2%.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
תמיכה משמעותית נמצאת ברמת ה-1550 נקודות והמשך ירידה אפשרי צפוי לעצור שם, לפחות באופן זמני. קו המגמה שציירתי השבוע מתעלם מהירידה החדה של מרץ אפריל אבל לא בטוח שקו זה אכן מודד נכון את קצב השוק. על פי קו מגמה זה, התרחיש הסביר שהוא אמצע קו המגמה הוא שת”א 35 צפוי לסגור את השנה בערך ברמת 1650.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2632
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500  (2.38%-)
בריטניה-פוטסי  (9.09%-)
גרמניה-דקס    (13.04%-)
דאו ג’ונס         (2.16%-)
ניקיי ביפן        (7.91%-)
נאסדק            (0.97%-)
שימו לב כי כל המדדים החשובים נמצאים בירידה מתחילת השנה
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
אירופה שלילית אבל למדדי ארה”ב מבנה חיובי והם מובילים את השוק. קצב העלייה של שלוש שנים נשבר מטה וזה מצביע לפחות על האטת קצב העלייה. שבירה של קווי המגמה העולים יכולים להיות סימן ראשון לשינוי המגמה ארוכת הטווח לשלילית אבל נקודות שיא ושפל מסודרות בסדר יורד חשובות הרבה יותר ואת זה לא ראינו בשוקי ארה”ב. שוקיי אירופה שליליים וחלשים כבר זמן רב אבל חשוב יותר לקבל אישור למגמה שלילית מהמדדים החשובים בארה”ב וזה עדין לא קרה.
כדי ליצור שפל נמוך יותר במגמה ארוכת הטווח על האס אנד פי לרדת אל מתחת לשפלים של פברואר ואפריל ולרדת את מתחת ל-2550 נקודות. הרמה הקריטית בנאסדק היא 6640 ובדאו 23,500.
בינתיים אני לא קובע יעדי מחיר חדשים עד שנקבל יותר מידע. כרגע נקודת המוצא היא שהשוקים עדין חיוביים אבל נמתין להיווצרות קווי מגמה חדשים או לשבירת שפלים חדשים לפני שנקבע תחזית ליעדי מחיר חדשים.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213