Skip link

תחזית של תטא ל-26 ביוני 2016

Facebook

תחזית של תטא ל-26 ביוני 2016

בועז אילון

 

מדדי חו”ל, מהם הסימנים החיוביים והאם הם מטים את הכף?

כבר משנת 2014 כתבתי בתחזיות שצריך להתכונן להיפוך של המגמה החיובית אבל שעדיין לא היו הסימנים להיפוך והשארתי את התחזית חיובית עם יעדי מחיר כלפי מעלה. ב-22 באוגוסט 2015 שיניתי את התחזית לשלילית וקבעתי יעדי המחיר לירידה במקום לעליה. כתבתי גם שזו דעה ראשונית ושיש להמתין לאישור מהשוקים שצריכה להתקבל על פי התנהגות הגרף ועל פי נקודות השיא והשפל כאשר במגמה עולה נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה ובמגמה יורדת הן מסודרות בסדר יורד. בינתיים מתגברים הסימנים השליליים אבל קיימים גם סימנים חיוביים שהתגברו לאחרונה והם:
1. מדד הדאו ג’ונס והנאסדק 100(לא הנאסדק) לא שברו שפלים בירידות של פברואר ולא אישרו את המגמה היורדת
2. מדד האס אנד פי 500 והדאו ג’ונס שברו את השיאים של נובמבר 2015(אבל לא את שיא כל הזמנים)
למרות שיש קצת סימנים חיוביים, התמונה והתחזית עדין שליליים מאוד.
המשבר שנוצר ביום שישי כתוצאה מיציאת בריטניה מגוש היורו אינו משנה בהרבה את התמונה מלבד העובדה שמדד האס אנד פי 500 סגר ב-2037, מתחת לרמה הקריטית ב-2040 שצריכה לאשר את המשך הירידה. למרות שסגר מתחת, אנחנו יודעים שהפרעות קיימות ועל כן יש להמתין ולראות אם מדד האס אנד פי 500 אכן מתבסס בשבוע הקרוב מתחת לרמה הזו.
להלן נתונים של מדדי חו”ל העיקריים:
רמת השפל האם נשבר
תשואה ב-2016 של אוגוסט שפל
נאסדק (5.96%-) 4,292 נשבר
נאסדק 100 (6.70%-) 3,787 לא נשבר
גרמניה-דקס (7.06%-) 9,325 נשבר
צרפת- קאק (11.44%-) 4,230 נשבר
ניקיי ביפן (18.96%-) 16,901 נשבר
אס אנד פי 500 (0.32%-) 1,867 נשבר
דאו ג’ונס (0.14%-) 15,370 לא נשבר
בריטניה-פוטסי (1.66%-) 5,768 נשבר

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

להלן גרף של מדד הדאו ג’ונס לשלוש השנים האחרונות

להלן גרף של מדד הדקס לשלוש השנים האחרונות

להלן גרף של מדד הניקיי לשלוש השנים האחרונות


אנו רואים את הגרפים של האס אנד פי 500 והדאו ג’ונס ששברו את השיאים של סוף 2015 וגם התבוננות במדד הניקיי החלש והדקס מצביעה על רמות קריטיות שצריכות להישבר כדי לאשר את המשך הירידה- 9,000 נקודות בדקס ו-14,500 נקודות בניקיי.
האישור לחזרה לגל יורד יתקבל בשבירה של רמת ה-2040 נקודות ורק אם האס אנד פי יתבסס השבוע מתחת ל-2040 נוכל להגיד שצפויות המשך ירידות בקרוב לכיוון שפלים חדשים. יעד המחיר של האס אנד פי 500 הוא 1750 עד סוף אוגוסט ו-1200 נקודות במהלך 2017
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1432.64

פער הארביטר’ג עומד על מינוס של 0.77%- והוא צפוי להערכתי לתרום לירידת מדד ת”א 25 ל-1400 בפתיחה. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1432.41

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2016:
מדד ת”א 25 – (6.29%-)
ת”א 75 – (3.11%)
מדד היתר 50 – (1.95%)

דווקא מניות הארביטרג’ שמשכו מתחילת השנה את המדד מטה, צפויות למתן את הירידה בפתיחה שכן עליית שער הדולר ביום שישי תמתן בהרבה את שיעור הירידה שלהן בתל אביב.
להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

אנו שוב בגל יורד במדד המעוף לקראת שפל נמוך יותר מהשפל של פברואר, אז היה מדד ת”א 25 ברמת מחיר 1383.3. בגל היורד הבא עשוי מדד ת”א 25 להגיע ל-1300-1250 נקודות. התנהגות מדד ת”א 25 תלויה גם במהירות שבה השוקים בארצות הברית יחזרו לרדת וכדי שזה יקרה מדד האס אנד פי 500 צריך להישאר מתחת ל-2040 נקודות.
תיקון אפשרי מעלה, אם אכן יתרחש, עשוי להעלות את מדד ת”א 25 ל-1435 נקודות לכל היותר.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף

 

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213