Skip link

תחזית של תטא ל-27 בדצמבר 2020

Facebook

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף.

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1470

מדד ת”א 35  ירד מתחילת 2020 ב- 13%. פער הארביטר’ג הוא אפס ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בלי שינוי משמעותי. החוזה הסינטטי(המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ב-1475
רמת ה-1475 היא התנגדות שת”א 35 צריך לפרוץ כדי להמשיך לעלות. אנו נמצאים בתחילתו של גל עולה משמעותי, על פי קווי המגמה, בסביבות יוני 2020  נגיע לשיא כול הזמנים או קרוב אליו ונסגור את הירידות של הקורונה.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 3638

מדד האס אנד פי 500  עלה מתחילת השנה ב- 12% המגמה חיובית וניתן לקבוע יעדי מחיר, בתנאי שכמובן המגמה לא משתנה
תיקון יכול להגיע עד 3030 נקודות
בהנחה שהקצב השתנה והוא גבוה יותר, יעד המחיר לסוף 2021 הוא 3800 בערך

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 18 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ,