Skip link

תחזית של תטא ל-27 ביולי 2015

Facebook

 

תחזית של תטא ל-27 ביולי 2015

בעז אילון

מדד הנאסדק 100, מחיר אחרון:  4557

מדד הנאסדק והנאסדק 100 נותרו המדדים החזקים ביותר מבין המדדים הידועים. ואחד מביטויי העוצמה מוכח בטבלה הבאה:

להלן שיעור עליית המדדים הגדולים מסוף 2007 ועד היום:

מדד ת”א 25               40.84%
מדד ת”א 75              (11.47%-)
מדד היתר 50             (0.49%-)
אס אנד פי 500          47.32%
דאו גונס                    37.25%
דקס                         45.32%
נאסדק                     103.17%
נאסדק 100              132.1%

סימן נוסף לעוצמתו היחסית של הנאסדק הוא שבשבועיים האחרונים הוא שבר שיא חדש בעוד שאר המדדים החשובים לא. זו הסיבה שכאשר יגיע היפוך, סביר שלא נראה מבנה שלילי במדד זה.
יעד המחיר של הנאסדק 100 הוא 5,000 עד סוף 2015. רמת ה-4,550 שהייתה התנגדות חזקה משמשת כעט כתמיכה ואם ירידה אפשרית לא תיעצר בה, סביר שנחזור שוב לרצועה התחתונה  ברמת 4,400-4,350 לפני המשך עלייה.

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1702.05

פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.65%-. הוא מרמז על ירידת המדד בפתיחה ל-1691 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה ביותר משתי נקודות והם מבטאים מדד של 1704.69.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

ניתן לראות את היציבות בה התנהל מדד ת”א 25 ולעומתה את תנודת המחיר של כ-17% שעשה המדד בשנת 2015 לפני שנכנס שוב ליציבות

להלן גרף מדד ת”א 25 מתחילת השנה

המגמה ומבנה המחיר חיוביים ועל כן התחזית חיובית וכל עוד זה לא משתנה יש לצפות לשבירת שיאים חדשים במוקדם או במאוחר. שבירת קוו המגמה העולה התחתון שהתרחשה בתקופת היציבות יכולה להצביע על היפוך כיוון אבל בסבירות גבוהה הרבה יותר היא מצביעה על ירידה בקצב העלייה.
האיתות השלילי לטווח הקצר חדל מלהתקיים כאשר ת”א 25 עלה מעל 1670 אבל יחזור להיות שלילי לטווח קצר במקרה של ירידת המחיר בחזרה אל מתחת ל-1670. רמת ההתנגדות ב-1717 היא עדיין המחסום בדרך להמשך עלייה ולפריצת שיאים חדשים אבל כל עוד המגמה חיובית שבירתה היא ענין של זמן בלבד. במקרה של ירידה, תמיכה נוספת קיימת ברמת ה-1640 ואחריה ב-1620, ממנה המדד לא צריך לרדת  אם המגמה באמת עולה.
כל עוד שוקי חו”ל חיוביים, יעד המחיר הוא 2000 עד סוף 2015.

מדד האס אנד פי 500, מחיר אחרון:  2079.65

להלן גרף מדד האס אנד פי 500 לשנה האחרונה

אנו עוקבים אחר מדד האס אנד פי 500 כי סביר להניח שכאשר יתהפכו השווקים יהיה זה המדד שיצביע ראשון על היפוך אבל זה עדין לא קורה- מבנה המחיר והתחזית נותרו חיוביים.
מדד האס אנד פי לא הצליח לשבור שיא חדש כבר שלושה חודשים והוא נעצר בשיא ברמת ה-2130 כבר שלוש פעמים בשלושת החדשים האחרונים. הוא נמצא ברצועת יציבות בתחום של 2050-2130 כאשר יש לו תמיכה מינורית ברמה בה הוא נמצא עכשיו, 2075-2080. גם אם תיפרץ רמת ה-2050 מטה, מבנה המחיר והתחזית יישארו חיוביים אבל מבנה המחיר יהפוך לשלילי אם ירד מדד האס אנד פי אל מתחת ל-2000.
יעד המחיר הוא 2,300 תוך שלושה חדשים מיום שיפרוץ את רמת ה-2130עד סוף 2015.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213