Skip link

תחזית של תטא ל-27 בינואר 2019

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1526.90
פער הארביטר’ג עומד על פלוס שני שלישי אחוז ומדד ת”א 35 אמור לעלות ל- 1537 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה גבוהה יותר והוא מבטא מדד של 1530.44. הפער החיובי נובע גם השבוע מעליות במניות התרופות הדואליות פריגו וטבע.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2019:
מדד ת”א 35 – (4.31%)
ת”א 90 – (1.94%)
מדד היתר המניות – (8.35%)
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות


המניות הקטנות מובילות בעליות נאות מתחילת השנה אבל ההנחה כרגע היא שהשוק שלילי שכן שוקי חו”ל שברו את המבנה החיובי שלהם.
ת”א 35 פרץ את ההתנגדות ברמת ה-1480 והוא עשוי לעלות להתנגדות המשמעותית הבאה ב-1550. במגמה שלילית, רמת ה-1550 לא אמורה להישבר ועל כן אם ת”א 35 יעלה מעליה ליותר מכמה ימים בהחלט סביר שהשוק אינו שלילי.
התחזית כרגע היא המשך ירידה כאשר תיקון אפשרי צפוי להגיע עד 1550. יעד המחיר ארוך הטווח של ת”א 35 שאמור להיות מושג בשיא ירידת השוקים הוא 1000 – 1050 אליו על פי התחזית הוא צפוי להגיע במחצית השנייה של שנת 2020.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2664
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500 (6.24%)
בריטניה-פוטסי  (1.21%)
גרמניה-דקס     (6.63%)
דאו ג’ונס         (6.00%)
ניקיי ביפן         (6.19%)
נאסדק            (7.98%)
התחלנו את 2019 בעלייה אבל עובדה זו אינה משנה את התמונה הכללית.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

מבנה המחיר במדדי ארה”ב הפך לשלילי וזה מגדיל מאוד את הסיכויים לשינוי המגמה ארוכת הטווח לשלילית. תקופות של ירידות נמשכות כשנה וחצי עד וסביר שיש לנו עוד כשנה ורבע עד שנה וחצי של ירידות. תקופת העליות נמשכה כמעט 10 שנים ובמהלכה “נופחו” מחירי המניות באמצעות הזרמת כספים מאסיבית, בהתחלה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה. תהליכים כלכליים אלו, ביחד עם בחירתו של טראמפ לנשיאות והריבית הנמוכה גרמו להמשך עלייה של השוקים במשך תקופה ארוכה.
אסייג כי מגמה שלילית נקבעת על ידי שתי נקודות שיא ושפל יורדות במגמה ארוכת הטווח. בינתיים ראינו רק שפל נמוך יותר אך לא שיא יותר נמוך. כדי לוודא שהמגמה אכן שלילית יש להמתין לסיום התיקון מעלה כדי לוודא שלא נשבר שיא גבוה יותר. ביטחון שלא נשבר שיא גבוה יותר יתקבל רק כאשר יישבר שוב שפל שכן כל התנהלות המחיר לפני שבירת שפל נוסף עשויה להסתיים בסופה בפריצת השיא.
מדד האס אנד פי 500 חצה את ההתנגדות המשמעותית ב-2600 שהשבירה שלו מטה הגדילה את הסיכויים להיפוך המגמה לשלילית וזהו סימן חיובי אבל רק שבירת שיא כל הזמנים תבטל את הנחת השוק היורד ורק שבירת שפל חדש תאשר אותו. עד לקבלת אישור למגמה(שיא למגמה חיובית ושפל לשלילית) לא ניתן לקבוע את המגמה.
כל עוד לא נשבר שיא חדש, יעד המחיר ארוך הטווח, אליו אמור האס אנד פי להגיע במחצית הראשונה של 2020 הוא: 1500 נקודות, המהווה ירידה של 50% מהשיא של 2018

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213