Skip link

תחזית של תטא ל-28 בינואר 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1543.13
פער הארביטר’ג עומד על 0.4% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעלייה ל-1550. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה יותר והם מבטאים מדד של 1546.18.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35           –        (2.2%)
ת”א 90                 –         (4.96%)
מדד היתר המניות   –         (2.61%)
מדד ת”א 35 שבר מטה את קו המגמה העולה וכך האט את קצב העלייה שהיה נמוך כבר קודם. קצב העלייה החדש הוא כ-3% לחודש והמשמעות היא ששבירת השיא תתרחש מאוחר יותר. לפיכך אני משנה את התחזית שלי, שבירת השיא צפויה רק בחודש מאי ובמקרה הטוב בסוף אפריל.
מדד ת”א 35 נמצא בפיגור אחרי מדדי המניות האחרות בישראל והוא עלה רק ב-1.5% לעומת כ-5% במדד ת”א 90. בדיקה מדוקדקת מראה שמסוף 2010 ועד סוף 2016 עלה מדד ת”א 35 בכ-10% בלבד ושנים רבות עברו עליו בדשדוש(מלבד  שנת 2015 בה זינק ת”א 35 בכ-18% אבל מחק את העלייה עד סוף אותה שנה).
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
גרף זה מתאר את רצועת היציבות בטווח המחירים 1470-1380 מתחילת 2016 ואת הפריצה. תיקון אפשרי מטה צפוי להיעצר ברמת ה-1540 כך שמהרמה שת”א 35 נמצא בה הוא לא צפוי לרדת עוד הרבה.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2875
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500          (6.56%)
בריטניה-פוטסי           (0.23%)
גרמניה-דקס              (3.64%)
דאו ג’ונס                  (7.21%)
ניקיי ביפן                  (0.53%)
נאסדק                     (7.12%)
צרפת- קאק              (4.55%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
נראה כי מדדי המניות באמריקה מאיצים את קצב העלייה מעלה. על פי הקצב הזה, גם יעדי מחיר של כ-30% נוספים במדדי ארצות הברית ב-2018 אינם דמיוניים ולאור האצת העלייה זו התחזית שלי כרגע.
יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3450 נקודות ותיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-2700 לכל היותר.
ברור שמדובר בטירוף של עליית מחירים ושהמפולת שאחרי תהיה קשה וכואבת אבל עדיין לא רואים סימנים שהמיתון קרוב אלא להיפך, עודף הקונים חזק וברור. לפי מה שנראה כרגע, נראה שהמפולת לא תגיע ב-2018.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213