Skip link

תחזית של תטא ל-29 ביולי 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1577.70
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.27% ומדד ת”א 35 אמור לרדת ל- 1573. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1578.04.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 –         (4.50%)
ת”א 90 –               (2.61%-)
מדד היתר המניות – (5.53%-)
מדד ת”א 35 חיובי אבל החולשה ניכרת ומאז הפריצה המחודשת של ההתנגדות ב-1470 הוא עולה באופן איטי. הירידה שהגיעה אחרי הפריצה בסוף 2017 הביאה את ת”א 25 לשפל ברמה של 1387 נקודות וביחד עם השפל שלפניו הם יוצרים קו מגמה עולה באיטיות. כדי לצאת מהדשדוש העולה, על ת”א 35 לפרוץ מעלה את קו המגמה העליון, המקביל לתחתון ואז יש סיכוי לא רע לתנודת מחיר חדה ושבירת שיא חדש. הרמה הקריטית הזו עומדת על 1580-1590 בערך נקודות לשבועיים הקרובים, רמה שגם מהוו התנגדות היסטורית על הגרף, אבל עשוייה להיות גבוהה יותר ככל שיעבור זמן.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
קצב העלייה בשנה האחרונה הוא כ-10% ועל כן התחזית היא עלייה של כ-5% עד סוף 2018. לפיכך יעד המחיר הוא כ-1620. אם תיפרץ רצועת הדשדוש העולה מעלה, נוכל לדבר על יעדים גבוהים בהרבה שיכללו את שבירת השיא של 2015 ברמת ה-1728.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2840
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500   (4.53%)
בריטניה-פוטסי   (0.70%)
גרמניה-דקס      (0.09%-)
דאו ג’ונס           (2.53%)
ניקיי ביפן          (3.38%-)
נאסדק            (10.43%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
מדד הנאסדק הוא בינתיים המדד החזק ביותר בין כול המדדים והוא עם תשואה חיובית נאה מתחילת השנה. שוק המניות בארצות הברית גבוה מאוד אבל למחירים הגבוהים אין משמעות שהשוק צריך לרדת מיד שכן הן עשויים להיות גבוהים עוד יותר לפני הנפילה שכמובן תגיע בסופו של דבר. כדי להפוך לשליליים על מדד האס אנד פי לרדת אל מתחת לשפל הקודם שהיה ב-2,535, על הדאו ג’ונס לרדת מתחת ל-23,325 נקודות. עד אז, המבנה חיובי.
אנחנו לפני שבירת שיאים חדשים במדדים כגון אס אנד פי 500 ודאו גונס. יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3100 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213