Skip link

תחזית של תטא ל-3 ביוני 2018

Facebook

תחזית של תטא ל-3 ביוני 2018

 

בועז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1512.01

פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.2% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1516בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1513.08.

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 – (0.15%)
ת”א 90 – (1.58%-)
מדד היתר המניות – (2.60%-)

מדד ת”א 35 פרץ שוב את ההתנגדות באזור של 1475-1470 ונראה שהפעם הפריצה אמתית כך שיש סיכוי לתנודת מחיר חדה מעלה ולשבירת השיא של 1728 תוך זמן קצר יחסית.
בשבוע האחרון השוק יצא לתיקון ואישור להמשך מהלך העליות יגיע עם עלייה של השוק מעל 1530 אשר שימש כהתנגדות במשך השבועיים האחרונים.

להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות

אם ת”א 35 לא יאכזב שוב, יעד המחיר הוא 1730 עד סוף אוגוסט.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2734.44

להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500 (2.28%)
בריטניה-פוטסי  (0.18%)
גרמניה-דקס     (1.50%-)
דאו ג’ונס        (0.42%-)
ניקיי ביפן        (2.69%-)
נאסדק            (8.69%)

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

מדד הנאסדק הוא בינתיים המדד החזק ביותר בין כול המדדים והוא עם תשואה חיובית נאה מתחילת השנה. על פי רוב הפרמטרים מחירי המניות בארצות הברית גבוהים אבל יש מניות שאי אפשר לומר שהן יקרות כי הן עשויות להמשיך ולעלות בצורה משמעותית. בין המניות שאי אפשר לומר שהן יקרות נמצאות גוגל פייסבוק ואמזון הכלולות במדד הנאסדק. למחירים הגבוהים אין משמעות שהשוק צריך לרדת מיד שכן הן עשויים להיות גבוהים עוד יותר לפני הנפילה שכמובן תגיע בסופו של דבר. כדי להפוך לשליליים על מדד האס אנד פי לרדת אל מתחת לשפל הקודם שהיה ב-2,535, על הדאו ג’ונס לרדת מתחת ל-23,325 נקודות. עד אז, המבנה חיובי.
יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3100 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213