Skip link

תחזית של תטא ל-10 במרץ 2019

Facebook

תחזית של תטא ל-10 במרץ 2019

בועז אילון

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1542.83
פער הארביטר’ג עומד על 0.79%+ ומדד ת”א 35 אמור לעלות לרמת 1555 בפתיחה. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר נקודה וחצי מעל והוא מבטא מדד של 1544.26

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2019:
מדד ת”א 35 –         (5.39%)
ת”א 90 –                (7.13%)
מדד היתר המניות – (10.91%)

להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות

עדין אין אישור לשינוי המגמה לשלילית, והשוק צפוי לעלות חזרה אל מעל רמת ההתנגדות ברמת 1550 נקודות עקב פער הארביטראז’ החיובי. במקרה בו התמיכה ברמת 1550 נקודות לא תחזיק מעמד עשוי להתחיל גל ירידות חדש ורק שבירת שפל נמוך יותר תקבע את שינוי הכיוון של השוק.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2743

להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2019:
אס אנד פי 500  (9.42%)
בריטניה-פוטסי   (5.59%)
גרמניה-דקס      (8.51%)
דאו ג’ונס          (9.09%)
ניקיי ביפן          (5.05%)
נאסדק (11.65% (

השבוע חל תיקון בדיוק בניסיון של מדד ה  S&P500 לפרוץ את השיא של חודש נובמבר, עם זאת רוב הסיכויים הם כי מדובר בשוק חיובי שמבצע תיקון לפני פריצת ההתנגדות.

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

במגמה שלילית נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר יורד, הנאסדק והדאו ג’ונס פרצו את השיא של סוף נובמבר 2018 אך השבוע הדבר התברר כפריצת שווא עם התיקון בו שווקים אלו ירדו מתחת לרמות הקריטיות. תקופת העליות נמשכת כבר 10 שנים ובמהלכה “מנופחים” מחירי המניות באמצעות הזרמת כספים מאסיבית, בהתחלה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה. תהליכים כלכליים אלו, ביחד עם בחירתו של טראמפ לנשיאות והריבית הנמוכה גרמו להמשך עלייה של השוקים במשך תקופה ארוכה ומצב זה של ניפוח המחירים יכול אף להימשך.
מדד האס אנד פי 500 שהוא המדד החשוב ביותר עדיין לא שבר את השיא של נובמבר ברמת 2815 נקודות אשר תטה את הסיכויים למגמה עולה.
רק שבירת שיא כל הזמנים תטה את הסיכויים בבירור לשוק חיובי ורק שבירת שפל חדש תאשר מגמת ירידה. עד לקבלת אישור למגמה (שיא למגמה חיובית ושפל לשלילית) לא ניתן לקבוע את כיוונה.
אני נמנע מלספק יעדי מחיר עד להתבהרות המגמה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213