Skip link

תחזית של תטא ל-3 בפברואר 2019

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1554.14
פער הארביטר’ג עומד על מינוס של רבע אחוז ומדד ת”א 35 אמור לרדת ל- 1551 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה גבוהה יותר והוא מבטא מדד של 1555.47. הפער החיובי נובע גם השבוע מעליות במניות התרופות הדואליות פריגו וטבע.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2019:
מדד ת”א 35 –          (6.17%)
ת”א 90 –                 (5.72%)
מדד היתר המניות – (10.50%)
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
עליות נאות מתחילת השנה בהובלת במניות הקטנות.
ההתנגדות המשמעותית ב-1550 נפרצה ביום חמישי מעלה. בהנחה שהפריצה תחזיק מעמד והיא לא הפרעה, זהו האיתות לחזרה למגמה חיובית במדד ת”א 35. ירידה חזרה אם מתחת לרמת ה-1550 תחזיר את המעוף למגמה שלילית.
על תחזית זו מעיבים שוקי חו”ל ששברו את המבנה החיובי שלהם והתחזית נוטה לכיוון השלילי. עד לאישור המגמה החיובית באמצעות שבירת שיאי כל הזמנים או אישור המגמה השלילית בשבירת השפלים של דצמבר אי אפשר באמת לדעת.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2706
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2019:
אס אנד פי 500    (7.9%)
בריטניה-פוטסי    (4.34%)
גרמניה-דקס       (5.68%)
דאו ג’ונס            (7.42%)
ניקיי ביפן           (6.27%)
נאסדק              (9.47%)
התחלנו את 2019 בעלייה נאה אבל עד לשבירת שיא הסיכויים נוטים לכיוון מגמה יורדת.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
מבנה המחיר במדדי ארה”ב הפך לשלילי וזה מגדיל את הסיכויים לשינוי המגמה ארוכת הטווח לשלילית. תקופות של ירידות נמשכות כשנה וחצי עד וסביר שיש לנו עוד כשנה ורבע עד שנה וחצי של ירידות. תקופת העליות נמשכה כמעט 10 שנים ובמהלכה “נופחו” מחירי המניות באמצעות הזרמת כספים מאסיבית, בהתחלה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה. תהליכים כלכליים אלו, ביחד עם בחירתו של טראמפ לנשיאות והריבית הנמוכה גרמו להמשך עלייה של השוקים במשך תקופה ארוכה.
אסייג כי מגמה שלילית נקבעת על ידי שתי נקודות שיא ושפל יורדות במגמה ארוכת הטווח. בינתיים ראינו רק שפל נמוך יותר אך לא שיא יותר נמוך. כדי לוודא שהמגמה אכן שלילית יש להמתין לסיום התיקון מעלה כדי לוודא שלא נשבר שיא גבוה יותר. ביטחון שלא נשבר שיא גבוה יותר יתקבל רק כאשר יישבר שוב השפל של דמצבר שכן כל התנהלות המחיר לפני שבירת שפל נוסף עשויה להסתיים בסופה בפריצת השיא. עד לקבלת אישור למגמה שלילית, ייתכן וניפוח השווקים ימשיך.
מדד האס אנד פי 500 חצה את ההתנגדות המשמעותית ב-2600 שהשבירה שלו מטה הגדילה את הסיכויים להיפוך המגמה לשלילית וזהו סימן חיובי אבל רק שבירת שיא כל הזמנים תבטל את הנחת השוק היורד ורק שבירת שפל חדש תאשר אותו. עד לקבלת אישור למגמה(שיא למגמה חיובית ושפל לשלילית) לא ניתן לקבוע את המגמה.
כל עוד לא נשבר שיא חדש, יעד המחיר ארוך הטווח, אליו אמור האס אנד פי להגיע במחצית הראשונה של 2020 הוא 1500 נקודות, המהווה ירידה של 50% מהשיא של 2018.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213