Skip link

תחזית של תטא ל-31 בדצמבר 2017

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1512.48
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.35% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה ל-1507 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה יותר והם מבטאים מדד של 1514.23.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35           –        (3.6%)
ת”א 90                 –         (21.04%)
מדד היתר המניות   –         (1.57%)
מניית טבע ממשיכה לתקן מעלה והיא נמצאת במחיר של 19$ לאחר שרק בתחילת נובמבר הייתה בשפל של 11$. מדד ת”א 35  עבר לתשואה חיובית שאינה זניחה מתחילת השנה. יש סיכויים טובים לכך שהפריצה אמתית ושהחלה תנועת מחיר חדה מעלה. בדיקה מדוקדקת יותר מראה שמסוף 2010 עלה מדד ת”א 35 בכ-10% בלבד ושנים רבות עברו עליו בדשדוש(מלבד  שנת 2015 בה זינק ת”א 35 בכ-18% אבל מחק את העלייה עד סוף אותה שנה).
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
גרף זה מתאר את רצועת היציבות בטווח המחירים 1470-1380 מתחילת 2016 ואת הפריצה שלפני 10 ימים. כנראה שהפריצה אמתית וצפויה תנודת מחיר חדה ביותר כך שרמת ה-1728, השיא של לפני שלוש שנים צפוי להישבר במהלך אפריל 2018.
מדובר בתנודה חדה, מהירה ונדירה.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2668
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2017:
אס אנד פי 500          (18.42%)
בריטניה-פוטסי           (7.10%)
גרמניה-דקס              (11.37%)
דאו ג’ונס                  (24.44%)
ניקיי ביפן                  (16.18%)
נאסדק                     (27.16%)
צרפת- קאק              (8.81%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
עליות נאות בכל מדדי חול לשנת 2017 במיוחד במדדי ארה”ב שקבלו דחיפה נוספת מעלה בגלל החלשות הדולר בעולם. מדד הדאו ג’ונס והאס אנד פי 500 סגרו ברמה גבוהה מבחינת המתנדים וקווי המגמה ועל כן סביר שנראה בינואר דשדוש יורד אפילו עד 2600 בספיי(SP500). עם או בלי תיקון, השוקים חיוביים ועד שלא נראה סימני חולשה ההנחה היא שמדדי המניות ובעיקר בארצות הברית צפויים להמשיך ולעלות ב-2018. קצב העלייה בשנתיים האחרונות הוא כ-17% לשנה, חד יותר מקצב העלייה ארוך הטווח העומד על כ-10% לשנה.
התחזית היא על המגמה ארוכת הטווח והצפי הוא לעלייה של כ-10% במדד האס אנד פי 500 כך שיעד המחיר לסוף 2018 הוא 2940.
התמיכה הקרובה נמצאת ב-2,600 נקודות כך שירידה אפשרית צפויה להיעצר שם. אם תישבר הרמה הזו ליותר ממספר ימים רמת ה-2480 היא תמיכה משמעותית נוספת שהגעה אליה תצביע על ירידה בקצב עליית השוק ושבירה שלה מטה תצביע על תיקון עד לאזור המחיר  2350.
חייבים לזכור שהמניות עולות כבר שמונה שנים ועשרה חדשים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לא ברור מתי ועד שנראה סימנים שליליים ההנחה היא המשך עליה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213