Skip link

תחזית של תטא ל-4 במרץ 2018

Facebook

בועז אילון
דולר שקל, שער אחרון 3.4497
הכיוון בדולר נקבע כבר מזמן והוא בדרך להמשך ירידה. רמת ה-3.5 הייתה תמיכה משמעותית שחזקתה הועצמה עם העובדה שקו המגמה העולה משנת 2008 עובר שם. משנשברה מטה, כל עלייה צפויה להיעצר ב-3.5 לכל היותר.
להלן גרף של שער השקל לדולר ל-3 השנים האחרונות:


יעד המחיר הוא 3.2 עד סוף אפריל. אם בנק ישראל יהיה נחוש למנוע ירידה אזי הגעה ליעד המחיר תהיה איטית יותר.
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1502.56
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.46% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה ל-1493 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה יותר והם מבטאים מדד של 1502.58.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35 – (0.61%-)
ת”א 90 – (0.48%)
מדד היתר המניות – (1.98%)
על פי הכללים הפשוטים בניתוח טכני המגמה חיובית ושבירה של השיא של 1556 תיתן את האישור לחידוש העלייה. לעומת זאת, ירידה אל מתחת ל-1470 תחזיר אותנו לדשדוש. החולשה בת”א 35 מורגשת כבר כמה שנים, כולל בעליות שאחרי פריצת רצועת היציבות שהגיעו ל-6% עליה בלבד מפריצת ההתנגדות שך 1470. זה גורם לי לחשוב על סיבה לכך, ייתכן שהשוק שלנו מבין ששוקי המניות גבוהים והוא מקדים אותם בחולשתו, כאילו מחכה שיתחילו הירידות.
מדד ת”א 35 נמצא בפיגור כבר כמה שנים אחרי מדדי המניות האחרות בישראל והוא ירד גם השנה כאשר המדדים האחרים עלו. בדיקה מדוקדקת מראה שמסוף 2010 ועד סוף 2016 היום עלה מדד ת”א 35 בכ-14% בלבד ושנים רבות עברו עליו בדשדוש(מלבד שנת 2015 בה זינק ת”א 35 בכ-18% אבל מחק את העלייה עד סוף אותה שנה).
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
גרף זה מתאר את רצועת היציבות בטווח המחירים 1470-1380 מתחילת 2016 ואת הפריצה מעלה. התחזית עדיין חיובית ויש לצפות להמשך העלייה למרות החולשה. התחזית הזו תשתנה אם שוקי חו”ל יראו מבנה שלילי כי צריך לזכור שאנחנו לא רחוקים מסיום העליות.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2691
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500 (0.04%-)
בריטניה-פוטסי  (7.56%-)
גרמניה-דקס     (7.44%-)
דאו ג’ונס         (1.15%-)
ניקיי ביפן         (9.89%-)
נאסדק             (3.58%)
צרפת- קאק     (2.87%-)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
בחודש פברואר ראינו גל יורד שנעצר לאחר כ-11% של ירידה. ברור שהשתנה משהו שכן בשנתיים האחרונות היה זה שוק של קונים בלבד ולא הייתה ירידה בשיעור של יותר מ-5%. המבנה עדיין חיובי ונקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה כך שאפשר לצפות לשבירת שיא נוסף אבל אל מדד האס אנד פי ירד אל מתחת לשפל האחרון ב-2535 נקודות יהיה זה סימן שיצאנו לתיקון מטה ואפילו ייתכן שהתחילו הירידות.
יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3000 נקודות ותיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-2600 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213