Skip link

תחזית של תטא ל-4 בנובמבר 2012

Facebook

תחזית של תטא ל-4 בנובמבר 2012

בועז אילון

סימבולORLY מניית אורלי מחיר אחרון- 88.05$
1

מניית אורלי היא אחת המניות הגדולות בנאסדק 100. אורלי מייצרת אביזרים מסוגים שונים כולל חלקים וחומרים לרכב ולמנוע כמו גם אביזרים למשאיות.
את המפולת של שנת 2008 עברה אורלי ללא ירידה, עובדה זו כבר יכלה לרמז על מה שעמד להתרחש אחרי. מאז עלתה אורלי כמעט ללא הפוגה עד לשיא של 107$ בתחילת 2012 ויצאה למהלך של תיקון מטה עד למחירה היום.
ירידת המחיר נעצרה שלוש פעמים ברמת ה-80$. תחתית משולשת היא תבנית היפוך משמעותית המצביעה על קונים רציניים ברמת מחיר זו. תבנית של תחתית משולשת אינו מספיק לקנייה שכן אסור לשכוח כי המוכרים הם שהביאו את המחיר ל-80$. ייתכן כי בסופו של תהליך, יסיימו הקונים ברמת ה-80$ לקנות והמוכרים יתגברו עליהם כך שתיפרץ רמת התמיכה הזו מטה ולכן יש להמתין לאישור נוסף שיגדיל את הסיכויים לחזרה לעליה. האישור לחידוש הגל העולה התקבל עם שבירת קו המגמה היורד ובמניה זו השמים הם הגבול.

מעוף, מחיר אחרון: 1219.71

2
פער הארביטר’ג עומד על 0.21% וזהו פער שלא מספק מידע לגבי פתיחת המסחר בתל אביב. אנו נמצאים בתיקון מטה של המגמה החיובית. התיקון יכול להמשיך עוד תקופה ארוכה והירידה המרבית האפשרית במגמה עולה היא רמת ה-1140.
אישור לחזרה לגל עולה והמשך המגמה הראשית יתקבל בחציה של רמת ה-1240 מעלה. רק עניין של זמן עד שיסתיים התיקון ונראה המשל עלייה ושבירת שיאים חדשים.

נאסדק, מחיר אחרון: 2,982

3
מתגברים הסימנים להמשך התיקון מטה. סביר שהתיקון יתנהל בדשדוש יורד מטה ויארך כמה חודשים. עדיין לא מדובר בשינוי מגמה ויש לצפות לכך שמדובר תיקון בלבד לפני המשך עלייה.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213