Skip link

תחזית של תטא ל-4 בפברואר 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1540.28
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 1.15% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה ל-1524 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה נמוכה מעט יותר והם מבטאים מדד של 1539.66.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35           –        (2.02%)
ת”א 90                 –         (5.00%)
מדד היתר המניות   –         (1.01%)
מדד ת”א 35 שבר שוב מטה את קו המגמה העולה אבל כל עוד המדד נמצא מעל 1525 נקודות המבנה חיובי.
מדד ת”א 35 נמצא בפיגור אחרי מדדי המניות האחרות בישראל והוא עלה רק ב-1.5% לעומת כ-5% במדד ת”א 90. בדיקה מדוקדקת מראה שמסוף 2010 ועד סוף 2016 עלה מדד ת”א 35 בכ-10% בלבד ושנים רבות עברו עליו בדשדוש(מלבד  שנת 2015 בה זינק ת”א 35 בכ-18% אבל מחק את העלייה עד סוף אותה שנה).
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
גרף זה מתאר את רצועת היציבות בטווח המחירים 1470-1380 מתחילת 2016 ואת הפריצה מעלה. אנו רואים את החולשה במדד ת”א 35 שכן פריצה אחרי יציבות ארוכה כל כך צריכה להביא אחריה תנודה גדולה וחדה ולא כך קרה. לעיתים החולשה בארץ מקדימה את מה שקורה אחר כך בשוקי חול ולאור הירידות החדות בחול זה כנראה מה שקרה.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2766
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500          (2.61%)
בריטניה-פוטסי           (2.68%-)
גרמניה-דקס              (0.67%-)
דאו ג’ונס                  (2.77%)
ניקיי ביפן                  (0.99%-)
נאסדק                     (3.44%)
צרפת- קאק              (1.44%)

בסוף השבוע ראינו ירידות חדות במדדי חו”ל אבל המבנה נותר חיובי. גם אם המגמה ארוכת הטווח מתהפכת לשלילית לא נוכל לדעת את זה בחודשים הקרובים ויש להמתין למבנה שלילי עם נקודות שיא ושפל יורדות במגמה ארוכת הטווח.
יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3450 נקודות ותיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-2700 נקודות.
ברור שמדובר בטירוף של עליית מחירים ושהמפולת שאחרי תהיה קשה וכואבת אבל עדיין לא רואים סימנים שהמיתון קרוב אלא להיפך, עודף הקונים חזק וברור. לפי מה שנראה כרגע, נראה שהמפולת לא תגיע ב-2018.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213