Skip link

תחזית של תטא ל-5 ביולי 2015

Facebook

תחזית של תטא ל-5 ביולי 2015

בעז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1663.90

פער הארביטר’ג קרוב לאפס ועומד על 0.06%. הוא מרמז על התנהלות המדד ללא שינוי משמעותי. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה רק במעט והם מבטאים מדד של 1664.67.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

המגמה ומבנה המחיר חיוביים ועל כן התחזית חיובית ויש לצפות לחזרה למסלול עלייה ולשבירת שיאים חדשים במוקדם או במאוחר. שבירת קוו המגמה העולה התחתון יכולה להצביע על היפוך כיוון אבל בסבירות גבוהה הרבה יותר היא מצביעה על ירידה בקצב העלייה ואו כניסה לתקופת דשדוש.
השבוע שבר מדד ת”א 25 את רצועת המחיר של 1670-1720מטה, איתות שליל לטווח הקצר שיכול לגרום להמשך ירידה עד 1615. כדי שמדד ת”א 25 יוכיח לנו שהוא חוזר להיות חיובי, ראשית עליו לחזור לרצועת המסחר של 1670-1720, אירוע שיבטל את השליליות קצרת הטווח ולאחר מכן לפרוץ את רמת ההתנגדות של 1720 מעלה, כל עוד שוקי חו”ל חיוביים, יעד המחיר הוא 2000 עד סוף 2015.

מדד האס אנד פי 500, מחיר אחרון:  2076.78
.

אני אעשה מאמץ לנתח גם את מדד האס אנד פי 500 לעתים קרובות יותר שכן כאשר יגיד האיתות להתחלת ירידה, סביר שהוא יתרחש ראשון במדד זה. שלושת המדדים החשובים ביותר בארצות הברית הם האס אנד פי, הנאסדק והדאו ג’ונס. בעלייה האחרונה הנאסדק שבר שיא חדש ומיהר לסגת בחזרה אבל שני המדדים החשובים האחרים ובניהם האס אנד פי 500 נמצאים בדשדוש מאז אפריל כאשר תחום רצועת הדשדוש הוא 2125-2075. שבירת רצועת הדשדוש מטה התרחשה השבוע ועל כן התנהגות השוק בימים הקרובים היא קריטית. השארות מתחת ל-2075 היא אירוע שלילי לטווח הקצר שיכולה להוריד את האס אנד פי 500 עד 2000. לעומת זאת, עלייה אל מעל ל-2075-2080 תחזיר את המחיר לרצועת היציבות כך שנתייחס לשבירה מטה כהפרעה זמנית בלבד. שבירת רמת ה-1990, אם תתרחש היא סימן מאוד שלילי שאם תתרחש יכולה להצביע על סבירות גבוהה לשינוי המגמה ארוכת הטווח. עד שזה לא יקרה, עלנו להניח שהשוק חיובי ולכן השגת שיאים חדשים היא עניין של זמן בלבד.

מדד הנאסדק 100, מחיר אחרון:  4484.28

אמנם נשברים שיאים חדשים אבל בניגוד לעבר החולשה מורגשת וקו המגמה העולה בנאסדק נשבר השבוע מטה. למרות זאת, כל עוד נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה עלינו להניח המשך עלייה. הנאסדק 100 מתנהל בתוך רצועת המסחר אותה ניתן לצייר בארבע השנים האחרונות, קו המגמה התחתון נשבר השבוע והמשמעות היא ירידה בקצב העלייה. אם מדובר בהפרעה קלה בלבד ומדד הנאסדק 100 יעלה כך שהמחיר יכנס לתוך קו המגמה ואז יעד המחיר הוא 5,000 עד סוף 2015. שבירת רמת ה-4,090 תצביע על יציאה לתיקון או אפילו על אפשרות לשינוי מגמה.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213