Skip link

תחזית של תטא ל-5 בינואר 2020

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1693.80
מדד ת”א 35 עלה מתחילת 2020 ב-0.6%
פער הארביטר’ג עומד על מינוס חצי אחוז ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה של שמונה נקודות ל-1688 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה למדד עצמו והוא מבטא מדד של 1694.33.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשנים האחרונות

אנחנו רחוקים כ-2% בלבד משיא כול הזמנים. החולשה בולטת אבל מבנה המחיר נותר חיובי. שיא כול הזמנים במדד ת”א 35 היה ברמה של 1728 והתקבל בסוף יולי 2015. למרות החולשה הבולטת ממנה סובל מדד ת”א 35 המבנה נותר חיובי ועל כן יש לצפות לשבירת שיא כול הזמנים אפילו בשבועות הקרובים, כל עוד המגמה בארץ ובחול לא תתהפך לשלילית.
תיקון אפשרי עשוי להגיע עד 1630 נקודות, 1676 היא תמיכה מינורית.
יעד המחיר הוא 1730 נקודות עד סוף מרץ 2020
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 3258
מדד האס אנד פי 500 עלה מתחילת השנה ב- 0.84%
האס אנד פי בשיא של כול הזמנים. עד סוף השנה המגמה חיובית ועד שלא יהיו נתונים שיצביעו על ירידה יש לצפות להמשך עליות ושבירת שיאים נוספים.
הקרבה לקו המגמה העליון מגדילה את הסיכויים לתיקון מטה בטווח הקצר ונתמכת על ידי המתנדים החשובים. על כן, לא סביר שנראה עליות בחודש הקרוב. השוק עוצמתי מאוד ועם עודף ברור של קונים כך שדשדוש מטה בחודש הקרוב, כמעט בלי ירידה לא יפתיע אותי בכלל.
זהו אחד ממחזורי העלייה הארוכים ביותר שהיו אי פעם. שוקי המניות בארצות הברית עולים מתחילת מרץ 2009, כבר יותר מעשר וחצי שנים ועוד היד נטויה. למרות המגמה החיובית, חייבים לשמור על ערנות גבוהה שכן ברור שסוף מחזור העלייה לא יתרחש כנראה עוד זמן רב.
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות


יעד המחיר הוא 3,300 נקודות עד יוני 2020 ו-3600 נקודות עד סוף 2020. התמיכה המשמעותית נמצאת ב- 2730 כך שתיקון משמעותי, אם יתרחש צפוי להיעצר שם. רמת המחיר 2930 היא תמיכה מינורית.
למרות שאנחנו קרובים ליעד המחיר לסוף מרץ 2020 יעד המחיר אינו משתנה שכן הוא בנוי על אמצע קו המגמה העולה, שלא השתנה.

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213