Skip link

תחזית של תטא ל-6 במאי 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1468.91
פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.2% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1472 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ארבע נקודות נמוך יותר והם מבטאים מדד של 1464.97.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018
מדד ת”א 35           –        (2.71-)
ת”א 90                 –         (3.57%-)
מדד היתר המניות   –         (1.5%-)
מדד ת”א 35 נמצא מתחת להתנגדות באזור של 1475-1470 ובתוך רצועת היציבות. האווירה החיובית בארצות הברית עשויות לגרום לעליית מדד ת”א 35 יותר מפער הארביטראז’ ואולי אפילו גבוה יותר מ-1475. ת”א 35 מראה חולשה מתמשכת אבל המבנה החיובי עדיין קיים ולכן אפשר לצפות לפריצה מחודשת של ההתנגדות ולהמשך עלייה.

חזרנו לרצועת היציבות ועד לפריצה מחודשת של רמת ה-1475 אנו נמצאים בדשדוש. בתרחיש הדשדוש ייתכן והמדד ירד בחזרה אל חלקה התחתון של הרצועה ב-1380 נקודות ולעלייה חזרה להתנגדות ב-1475-1470. אם המעוף כבר שלילי אזי אפשר לצפות גם לשבירה של רמת ה-1380 מטה תוך כמה חדשים אבל בלי אישור לשינוי משוי חול לא נוכל להגיד שהמגמה הפכה לשלילית.
כל עוד ת”א 35 מתחת ל-1475 יעד המחיר הוא 1380 עד סוף יוני.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2633
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500          (1.2%-)
בריטניה-פוטסי          (1.06%-)
גרמניה-דקס              (0.4%-)
דאו ג’ונס                  (2.26%-)
ניקיי ביפן                  (4.4%-)
נאסדק                     (2.89%)

  להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

 

מדד הנאסדק הוא בינתיים המדד החזק ביותר בין כול המדדים והוא חזר לתשואה חיובית מתחילת השנה. על פי רוב הפרמטרים מחירי המניות בארצות הברית גבוהים אבל יש מניות שאי אפשר לומר שהן יקרות כי הן עשויות להמשיך ולעלות בצורה משמעותית. בין המניות שאי אפשר לומר שהן יקרות נמצאות גוגל פייסבוק ואמזון הכלולות במדד הנאסדק. למחירים הגבוהים אין משמעות שהשוק צריך לרדת שכן הן עשויות להיות גבוהות עוד יותר לפני הנפילה שכמובן תגיע בסופו של דבר. כדי להפוך לשליליים על מדד האס אנד פי לרדת אל מתחת לשפל הקודם שהיה ב-2,535, על הדאו ג’ונס לרדת מתחת ל-23,325 נקודות. בשנים 2016-2017 היה זה שוק של קונים בלבד ולא הייתה ירידה בשיעור של יותר מ-5%. התנהגות זו השתנתה ב-2018 ואנו רואים תנודות ועצבנות גבוהה אבל המבנה עדיין חיובי.
אם מדדי ארה”ב ירדו אל מתחת לשפלים האחרונים יהיה זה סימן שיצאנו לתיקון מטה ואפילו ייתכן שהתחילו הירידות. עד אז, יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 נותר 3100 נקודות.
עליות השערים בשוקי אירופה עשויות לבטל במהרה את המבנה השלילי. אני בכל מקרה אמתין לאישור משוקי ארצות הברית לפני שינוי התחזית לשלילית. גם ב-2015 היה מבנה שלילי באירופה, ואפילו גם בחלק ממדדי ארצות הברית אבל בסוף 2016 כול השוקים חזרו לעלות. זה צריך להזכיר לנו שגם אם הניתוח הטכני מראה בבירור ובהסתברות גבוהה על הכיוון, אין וודאות מלאה.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213