Skip link

תחזית של תטא ל25 בספטמבר 2018

Facebook

תחזית של תטא ל25 בספטמבר 2018

בועז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1670.26
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.60% ומדד ת”א 35 אמור לרדת ל1660 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו כ-2 נמוך גבוה יותר והם מבטאים מדד של 1668.56.

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:

מדד ת”א 35 –         (10.63%)
ת”א 90 –                (7.04%)
מדד היתר המניות – (1.18%)
ת”א 35 עלה חזרה בשבוע האחרון וסגר קרוב לגבוה של 3 השנים האחרונות. המגמה עדיין חיובית והפריצה אמתית עם סיכוי לחזרה לעליות חדות כל עוד המדד מעל 1600 נקודות שם התיקון אמור להיעצר. מסוף 2010 מדד המניות הגדולות בארץ נמצא בפיגור גדול מאחורי המדדים בעולם. לאחרונה המדד הזה מתחיל לעורר עניין אצל המשקיעים.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות

לאור ההפרעות הרבות בקווי המגמה קשה לקבוע יעד מחיר. עם החזרה לקו המגמה מאפריל, נראה כי יעד המחיר לסוף 2018 הוא 1700 נקודות. לפיכך שבירת השיא של 1728 נקודות צפויה רק ברבעון הראשון של 2019 וקיים גם סיכוי קטן ששבירת השיא תתרחש כבר ב-2018.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2890 
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500    (9.19%)
בריטניה-פוטסי (2.98%-)
גרמניה-דקס    (4.39%-)
דאו ג’ונס         (7.36%)
ניקיי ביפן       (4.85%)
נאסדק            (15.78%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות


בינתיים המבנה חיובי, הנאסדק והאס אנד פי 500 שברו שיאים חדשים. קיימות סטיות שליליות במתנדים כגון המקדי שעשויות להצביע על היפוך מגמה אבל אילו רק סימנים ראשונים שאין להם תמיכה בהתנהגות השוק. שוקי אירופה חלשים הרבה יותר ורמת התמיכה החשובה של 7,500 נקודות בפוטסי נשברה מטה ועשויה להיות איתות לירידות, לפחות בטווח הקצר אבל גם שם המבנה ארוך הטווח חיובי. מדד הנאסדק הוא בינתיים המדד החזק ביותר בין כול המדדים והוא עם תשואה חיובית נאה מתחילת השנה. שוק המניות בארצות הברית גבוה מאוד אבל למחירים הגבוהים אין משמעות שהשוק צריך לרדת מיד שכן הן עשויים להיות גבוהים עוד יותר לפני הנפילה שכמובן תגיע בסופו של דבר.
יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3100 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213