Skip link

מניית דלק נדלן

דלק נדלן מעוררת עניין מיוחד והמשקיעים שואלים האם תוכל לשלם את ההתחייבות שלה לבעלי האג”ח. ישנם אנליסטים הסוברים שלא תוכל לשלם ויש החושבים שקיימים סיכויים טובים להגיע להסדר חוב, אבל לדעת כולם מדובר ללא ספק בהשקעה בסיכון גבוה.

מודל הערכת ביצועי קרנות נאמנות, ניהול השקעות

מודלי דירוג הקרנות, המבוססים על מדידת הביתא וחישוב של האלפא, מוצאים את הקרן הטובה ביותר בתוך קבוצת קרנות שיש להן מדד השוואה ברור והדירוג הוא השוואתי לקבוצה. אין בהם מדידה של הסיכון ולא של היחס שבין סיכון לסיכוי עבור המשקיע

אסטרטגיות מסחר : דולר אוסטרלי

הדולר האוסטרלי הוא המטבע השישי בעולם (אחרי דולר אמריקאי, יורו, ין יפני, שטרלינג ופרנק שוויצרי) וכ-5% מכל העסקאות בשוק המט”ח מבוצעות בו. הפופולריות הגבוהה של הדולר האוסטרלי בין הסוחרים נובעת מהריבית הגבוהה באוסטרליה