Skip link

מה רוצים ממשקיעי הנדל”ן

מלחמתו של בנק ישראל בעליית מחירי הדירות מעוררת עניין גדול בציבור המנסה לרכוש דירה למגורים ואצל המשקיעים לשם השגת רווחים. שתי קבוצות רוכשי הנדל”ן האלו אינם אוהבות שינויים ומעדיפות יציבות בתנאי המשק, בתנאי ההלוואות ובמצב הכלכלי.

מה שלא ידעתם על תעודות סל ממונפות

תעודות סל וקרנות סל ממונפות מושכות תשומת לב רבה בקרב המשקיעים והרווחים שהם מציגים כאשר השוק עולה מושכים אליהם קהל רחב שמעוניין להרוויח הרבה. הדבר נכון במיוחד לגבי תעודה או קרן נאמנות שאינה כפליים בלבד אלא מבטיחה הצמדה של פי שלוש למדד.

מדד

מדד הוא ממוצע משוכלל של מחירים. הוא עשוי למדוד את השינוי הממוצע במחירי מוצרים כגון “מדד המחירים לצרכן”, את השינוי הממוצע במחירי מניות ת”א 25 כגון “מדד המעוף” או את השינוי הממוצע בשעריהם של איגרות חוב כגון מדד ה”תל בונד”.

קנו ביוקר ומכרו בזול

מהלך המחשבה הטבעי וההגיוני של כל אדם הרוצה להרוויח ממסחר הוא לקנות בזול ולמכור ביוקר. אבל המושגים “זול” ו”יקר” נקבעים על ידי התפיסה של המעריך. הם אינם מוחלטים ומושפעים ממניעים פסיכולוגיים ולאו דווקא ממניעים הגיוניים ושכליים.

מניות נדל”ן מובילות

העליות בשעריי המניות בבורסה גורמות לאנשים רבים לנסות ולאתר את המניות העדיפות בתקווה להשיג רווחים גבוהים ואם אפשר בזמן קצר ככל האפשר. כאשר קוראים את הסקירה, יש לזכור כי השקעה במניות כאלו עשויה להיות בעלת סיכון רב שכן רוב חברות הנדל”ן