Skip link

מניית גבעות עולם – ניתוח טכני

בשבוע האחרון הוציאה גבעות הודעה כי אין בכוונתה לעדכן על כל מקטע ומקטע במבחני ההפקה למשקיעים. בהודעה נמסר גם כי אין לייחס חשיבות בתקופת המבחנים להבערה או כיבוי של לפיד האש שכן משקיעים רבים מקבלים החלטות קניה ומכירה עפ”י לפיד האש.