Skip link

אסטרטגיות מונעות אירועים

אסטרטגיות מונעות אירועים/נכתב על ידי מליסה נתן, צרפת- פריז אסטרטגיות מונעות אירועים הן אסטרטגיות השקעה המבקשות לנצל חוסר יעילות בתמחור שעלול להתרחש לפני או אחרי אירוע כלשהו של חברה. אירועים אלה יכולים להיות מיזוג, רכישה, התייעלות או אפילו פשיטת רגל. למעשה אסטרטגיות מונחות אירועים מאפשרות התמודדות עם כל סוג של אירוע שקשור לחברה והן כוללות אסטרטגיות משנה רבות, חלקם אסטרטגיות הקשורות בהון ואחרות אסטרטגיות הקשורות לאשראי.  ארביטראז’ הצעת רכש האסטרטגיה השכיחה ביותר במשפחה זו היא…