Skip link

החזרי מס על רווחי שוק ההון: דברים שחשוב לזכור

משנת 2003, רווחי הון בשוק ההון חייבים במס – 25% נכון להיום. זוהי עובדה ידועה לכל משקיע אבל ייתכן ועובדה נוספת נשכחת מלא מעט משקיעים: המס הוא על רווח ולא על מחזור ובמקרים רבים אתם משלמים יותר מס ממה שצריך. ההחזרים מגיעים לכם במקרים רבים כיוון שהניכוי נעשה על ידי הבנק או הגוף שמשקיע בשבילכם / מנהל עבורכם את ההשקעות במקור. כיוון שהמס הוא על רווחים בלבד, ולא על מחזור העסקאות, כאשר הבנק “לא יודע”…